Assessment / Development Center

assessmentokoAssessment oraz Development Center to techniki diagnostyczne, które oparte są o testy i zadania sytuacyjne. Ich celem jest ocena specyficznych zachowań osób poddawanych ocenie, co odbywa się w sytuacjach zbliżonych do realnych, po uprzednim zdefiniowaniu kompetencji.

W ocenie specjalistów, do oceny kompetencji kandydatów do pracy na konkretne stanowisko najlepszą metodą jest właśnie Assessment Center. Tym różni się on od Development Center, że DC służy ocenie kompetencji i dopasowanie zawodowego pracowników danej organizacji.

Wiemy jak ważne są wysokie kompetencje pracowników czy kadry zarządzającej. Wiemy że na sukces firmy mają wpływ wysokie kwalifikacje pracowników oraz skuteczne zarządzanie. Proponujemy Państwu usługę, w której wnikliwej analizie poddaje się:

 • potencjał pracowników i kandydatów,
 • ich predyspozycje osobowościowe,
 • wiedzę,
 • umiejętności potrzebne do efektywnego funkcjonowania na danym stanowisku.

Sesje AC/DC stosuje się podczas:

 • rekrutacji
 • budowaniu ścieżki kariery
 • opracowywaniu indywidualnych ścieżek szkolenia i rozwoju
 • wyszukiwaniu menedżerów o dużym potencjale
 • przesunięciach w strukturze organizacyjnej
 • planowaniu zasobów ludzkich
 • ocenie okresowej.