Akta osobowe w praktyce z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych

W teczkach pracowników znajdują się dokumenty, które świadczą o tym, że pracodawca wykonał swoje obowiązki wobec pracownika. Akta osobowe stanowią ważny dowód w sądzie pracy w przypadku rozpatrywania sporu z pracownikiem, jak również są częścią kontroli PIP. Podczas szkolenia przedstawione zostaną kroki umożliwiające prowadzenia akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczególny nacisk zostanie położony na to, jak akta pracownika powinny zostać utworzone, jak numerować dokumenty i zachować chronologię, jakich dokumentów nie można składać do akt w oryginale, w jakich warunkach akta przechowywać, jak długo należy je archiwizować, jakie błędy najczęściej popełniają pracodawcy przy prowadzeniu akt osobowych i jak je naprawiać. Omówione zostaną również treści umowy o pracę, świadectw pracy, wypowiedzeń umowy i innych. Istotną częścią szkolenia jest przedstawienie akt osobowych w perspektywie przetwarzania danych osobowych. Omówione zostaną zasady postępowania z teczkami osobowymi w przypadku m. in. ich zaginięcia akt, likwidacji lub upadłości pracodawcy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do pracodawcy, pracowników działów kadr i księgowi, właścicieli i pracowników biur rachunkowych. Zapraszamy również inne osoby zainteresowane tą tematyką szkolenia.

Program szkolenia

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy akt osobowych
2. Termin założenia, sposób prowadzenia i wymogi techniczne akt osobowych
3. Prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej
4. Miejsce oraz warunki przechowywania akt osobowych
5. Okres przechowywania akt osobowych
6. Obowiązki wobec GIODA – ochrona danych osobowych
7. Wizerunek pracownika pozyskany w procesie rekrutacji a jego wykorzystanie przez pracodawcę
8. Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych
9. Zniszczenie lub zaginięcie akt osobowych
10. Likwidacja lub upadłość pracodawcy – postępowanie z aktami osobowymi
11. Najczęściej popełniane błędy

Czas trwania: Cena szkolenia: Terminy szkoleń:
1 dzień 650 zł netto + VAT 08.02.2017 Opole
22.02.2017 Katowice
08.03.2017 Lublin
22.03.2017 Wrocław
05.04.2017 Kraków
19.04.2017 Gdańsk
10.05.2017 Katowice
24.05.2017 Białystok
29.05.2017 Poznań
05.06.2017 Warszawa
30.06.2017 Opole

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 650,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl