Czas pracy pracowników podmiotów leczniczych

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej czasu pracy podmiotów leczniczych , w tym pracowników technicznych, gospodarczych i obsługi, zatrudnionych w podmiocie leczniczym, z uwzględnieniem szczególnej regulacji ustawy o działalności leczniczej oraz uzupełniających ją przepisów kodeksu pracy.

Program szkolenia

1. Kodeks pracy a ustawa o działalności leczniczej – stosowanie odpowiednich przepisów
2. Czas pracy
a. podstawowy system czasu pracy
b. system równoważny na podstawie ustawy o działalności leczniczej
c. systemy czasu pracy stosowane do pracowników administracyjno-gospodarczych
d. dopuszczalność stosowania nowych przepisów o 12-miesięcznych okresach rozliczeniowych w podmiotach leczniczych
e. równoważny czas pracy a pracownicy objęci skróconymi normami – stanowiska urzędowe
f. normy czasu pracy personelu medycznego
g. normy czasu pracy personelu administracyjno-gospodarczego
h. normy czasu pracy pracowników niewidomych
3. Stosowanie rozkładów czasu pracy
a. ustalanie rozkładów i grafików na zasadach ogólnych
b. grafiki dla pracowników medycznych w systemie równoważnym
c. stanowisko MPiPS na temat zmiany rozkładu w trakcie miesiąca
4. Dyżur medyczny
a. dyżur medyczny a czas pracy
b. dyżur a praca nadliczbowa i nocna
c. dopełnianie godzin etatowych – godzinami dyżuru (wyrok SN)
d. wynagrodzenie pracowników pełniących dyżur medyczny
e. zasady wynagradzania dyżurujących lekarzy stażystów
5. Zatrudnienie przekraczające 48 godzin tygodniowo opt-out
a. wyrażenie i wycofanie zgody przez pracownika
b. klauzula opt-out a normy czasu pracy
c. wynagradzanie pracy ponadnormatywnej
6. Prawo do nieprzerwanego odpoczynku
a. odpoczynek pracowników medycznych i niemedycznych
b. odpoczynek lekarza po dyżurze medycznym
c. skrócony odpoczynek z uwagi na organizację prac
7. Pozostawanie w gotowości
a. wynagrodzenie za czas gotowości do pracy
b. wezwanie do podmiotu leczniczego w czasie pozostawania w gotowości
8. Dodatek za pracę w porze nocnej i święta
a. ograniczenia pracy niedzielno-świątecznej
b. dodatek za pracę w porze nocnej i święta dla pracowników medycznych
c. naliczanie dodatków dla pracowników niemedycznych
d. rekompensata za pracę w „wolne soboty”

Czas trwania: Cena szkolenia:

Terminy szkoleń:

1 dzień 650,00 zł netto + VAT. 06.02.2017 Opole
24.02.2017 Katowice
13.03.2017 Lublin
31.03.2017 Wrocław
10.04.2017 Kraków
28.04.2017 Gdańsk
08.05.2017 Katowice
19.05.2017 Białystok
29.05.2017 Poznań
12.06.2017 Warszawa
30.06.2017 Opole

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 650,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl