Ochrona wynagrodzenia za pracę. Potrącenia wynagrodzeń i zasiłków. Egzekucja i potrącenia dobrowolne

Szkolenie, dzięki któremu uczestnicy będący pracownikami działów kadr i inni naliczający wynagrodzenia, dokonają zgodnego z prawem potrącania należności komorniczych lub administracyjnych z pensji pracownika. Przepisy kodeksu pracy w dziale III regulują zasady dokonywania potrąceń. Kodeks narzuca w art. 87 kolejność dokonywanych potrąceń, wskazując jego limity, jak również kwoty wolne od potrąceń. Celem szkolenia jest usystematyzowanie Państwa wiedzy w tym obszarze i wyjaśnienie nurtujących kwestii.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do pracodawcy, pracowników działów kadr i księgowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych. Zapraszamy również inne osoby zainteresowane tą tematyką szkolenia.

Program szkolenia

1. Ochrona wynagrodzenia za pracę
2. Terminy wypłaty wynagrodzenia
3. Potrącenia z wynagrodzenia – zasady ogólne dokonywania obowiązkowych potrąceń
4. Kwoty wolne od potrąceń – maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia oraz kwota wolna
5. Egzekucja roszczeń z wynagrodzenia za pracę – obowiązki pracodawcy
6. Praktyczne aspekty dokonywania obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia po wszczęciu egzekucji
7. Praktyczne aspekty dokonywania obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia w trybie pozaegzekucyjnym
8. Zgoda pracownika na potrącenie – potrącenia dobrowolne
9. Zbieg egzekucji sądowej, administracyjnej oraz sądowej i administracyjnej
10. Dokonywanie potrąceń ze świadczeń dodatkowych
11. Umowa cywilnoprawna – potrącenia z wynagrodzenia

Czas trwania: Cena szkolenia: Terminy szkoleń:
1 dzień 650 zł netto + VAT 07.02.2017 Opole
23.02.2017 Katowice
15.03.2017 Lublin
30.03.2017 Wrocław
12.04.2017 Kraków
24.04.2017 Gdańsk
10.05.2017 Katowice
19.05.2017 Białystok
29.05.2017 Poznań
12.06.2017 Warszawa
30.06.2017 Opole

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 650,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl