Podróże pracowników i innych grup zawodowych – rozliczenia

Podróż służbowa pracownika niesie za sobą liczne obowiązki rozliczeniowe dla pracodawcy. Przede wszystkim, pracownik powinien otrzymać zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją polecenia wyjazdu w delegację. Jednak pracodawca musi pamiętać o tym, że pracownik nie ponosi kosztów pracy i nie można obciążać go dodatkowymi wydatkami związanymi z realizacją poleceń służbowych. Dlatego też kata-log świadczeń jest otwarty, rozliczenie powinno dotyczyć wszystkiego, co było kosztem bezpośrednio powiązanym z podróżą służbową. Szkolenie ma na celu omówienie poszczególnych przepisów, dodatkowo zobrazowanych przykładami, orzecznictwem sądowym oraz interpretacjami organów skarbowych.

Program szkolenia

Definicja podróży służbowej pracownika
1.
Wyznaczanie miejsca pracy
2. Wykonywanie zadania na polecenie pracodawcy
3. Incydentalne zadanie określone przez szefa
4. Podróż służbowa kierowcy
Delegacja a czas pracy
1. Czas przejazdu oraz powrotu z/i do miejscowości docelowej
2. Naruszenie norm odpoczynku
3. Gwarancja nieprzychodzenia do pracy
4. Delegacja a czas pracy kierowcy
Należności za krajowy wyjazd służbowy
Diety w krajowej podróży służbowej
1. Ustalanie diet z uwzględnieniem czasu trwania delegacji
2. Bezpłatne zapewnienie całodziennego wyżywienia
3. Zapewnienie bezpłatnie częściowego wyżywienia
4. Posiłek profilaktyczny a pomniejszanie diet
5. Zwolnienie podatkowe i składkowe
Przejazd w krajowej podróży służbowej
1. Wskazanie środka transportu
2. Wysokość refundacji
3. Przejazd samochodem znajdującym się w dyspozycji pracownika
4. Przejazd samochodem służbowym
5. Zwolnienie podatkowe i składkowe
Dojazdy miejscowe podczas krajowej delegacji
1. Brak kosztów dojazdu
2. Zwrot udokumentowanych kosztów
Nocleg w krajowej podróży służbowej
1. Zapewnienie bezpłatnego noclegu
2. Przekroczenie limitu noclegowego
3. Ryczałt hotelowy
4. Wyłączenie prawa do zwrotu kosztów i ryczałtu noclegowego
5. Pracownik mobilny i będący w krajowej podróży
6. Zwolnienie podatkowe i składkowe
Inne niezbędne wydatki w krajowej delegacji
1. Katalog innych wydatków
2. Cechy kwalifikujące do katalogu innych wydatków
3. Zwolnienie podatkowe i składkowe
Przemieszczanie się w miejscu pracy i w delegacji
1. Podatkowa i składkowa ulga na jazdy miejscowe
2. Zwolnienie kwaterunkowe PIT i ZUS
3. Reasumpcja statusu obu grup zatrudnionych
Przeniesienie do innej pracy a delegacja służbowa
1. Przeniesienie pracownika według pragmatyk służbowych
2. Zwolnienie z tytułu przeniesienia służbowego
3. Zwolnienie kwaterunkowe dla przeniesionego
4. Ulga na jazdy lokalne dla przeniesionego
5. Podsumowanie różnic między obu grupami zatrudnionych
Oddelegowanie a podróż służbowa
1. Ulga kwaterunkowa dla oddelegowanego
2. Zwolnienie na jazdy miejscowe
3. Porównanie obu grup zatrudnionych
Należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej
Diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej
1. Wyjazd do kilku państw docelowych
2. Zmniejszenie diet zagranicznych ze względu na czas ich trwania
3. Bezpłatne zapewnienie całodziennego wyżywienia
4. Redukcja diet z powodu zapewnienia częściowego pożywienia
5. Zwolnienie podatkowe i ubezpieczeniowe
Przejazd w zagranicznej podróży służbowej
1. Wskazanie środka transportu
2. Wysokość refundacji
3. Przejazd samochodem znajdującym się w dyspozycji pracownika
4. Przejazd samochodem służbowym
5. Zwolnienie podatkowe i składkowe
Noclegi podczas wyjazdu służbowego poza Polskę
1. Zapewnienie bezpłatnego noclegu
2. Faktyczna refundacja wydatków
3. Ryczałt hotelowy
4. Nocleg kierowcy w kabinie tira
5. Zwolnienie podatkowe i składkowe
Ryczałty na dojazdy miejscowe w zagranicznej delegacji
1. Ryczałt dworcowy
2. Ryczałt na dojazdy miejscowe
3. Zwolnienie podatkowe i składkowe
Inne wydatki w zagranicznej podróży służbowej
1. Zwrot kosztów bagażu
2. Zwrot kosztów leczenia
3. Katalog innych wydatków
Delegowanie do pracy w Unii a podróż służbowa
1. Delegowanie to nie delegacja służbowa
2. Zwolnienie ubezpieczeniowe delegowanego
3. Zwolnienie podatkowe delegowanego
Rozliczanie krajowej i zagranicznej podróży służbowej
1. Udzielenie zaliczki na poczet wyjazdu służbowego
2. Dokumentowanie wydatków w krajowej i zagranicznej delegacji
3. Końcowe rachunki w ramach rozliczenia krajowej i zagranicznej delegacji
Podróże osób niebędących pracownikami
1. Katalog uprawnionych i definicja podróży
2. Podróże przedsiębiorców
3. Podróże zleceniobiorców
4. Zwolnienie składkowe z racji podróży osób niebędących pracownikami

Czas trwania: Cena szkolenia:

Terminy szkoleń:

2 dni 1 450,00 zł netto + VAT. 09.02.2017 – 10.02.2017 Wrocław
27.02.2017 – 28.02.2017 Katowice
13.03.2017 – 14.03.2017 Lublin
30.03.2017 – 31.03.2017 Poznań
06.04.2017 – 07.04.2017 Gdańsk
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
08.05.2017 – 09.05.2017 Szczyrk
25.05.2017 – 26.05.2017 Wrocław
05.06.2017 – 06.06.2017 Warszawa
19.06.2017 – 20.06.2017 Białystok
29.06.2017 – 30.06.2017 Katowice 

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1 450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl