Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie wielu aspektów związanych z urlopami pracowniczymi oraz innymi rodzajami zwolnień od pracy, ich ustaleniem i udzieleniem. Szkolenie szeroko omawia wskazane kwestie, poruszając stanowisko doktryny w tym obszarze. Podczas szkolenia podpowiemy w jaki sposób interpretować przepisy kodeksu pracy i innych aktów prawnych wykonawczych we wskazanym obszarze.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do pracodawcy, pracowników działów kadr i księgowi, właścicieli i pracowników biur rachunkowych. Zapraszamy również inne osoby zainteresowane tą tematyką szkolenia.

Program szkolenia

1. Kodeks pracy – zagadnienia podstawowe
2. Dział siódmy kodeksu pracy – urlopy pracownicze
3. Podmioty uprawnione do urlopu wypoczynkowego
4. Zasady nabywania prawa do urlopu
5. Wymiar urlopu wypoczynkowego
6. Okres poprzedniego zatrudnienia
7. Prawo do urlopu w dodatkowym zatrudnieniu
8. Udzielanie urlopu
9. Udzielanie urlopu na dni pracy
10. Przeliczanie urlopu na godziny
11. Wpływ okresów nauki na wymiar urlopu
12. Pokrywanie się okresów nauki z okresem zatrudnienia
13. Urlop proporcjonalny – zasady ustalania
14. Termin udzielenia urlopu
15. Podział urlopu na części
16. Plan urlopów
17. Przesunięcia urlopów
18. Niemożność wykorzystania urlopu
19. Odwołanie z urlopu
20. Urlop na żądanie
21. Urlop w okresie wypowiedzenia
22. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
23. Urlop bezpłatny
24. Uprawnienia związane z rodzicielstwem – badania lekarskie i opieka

Czas trwania: Cena szkolenia: Terminy szkoleń:
1 dzień 650 zł netto + VAT 06.02.2017 Opole
24.02.2017 Katowice
13.03.2017 Lublin
31.03.2017 Wrocław
10.04.2017 Kraków
28.04.2017 Gdańsk
08.05.2017 Katowice
19.05.2017 Białystok
29.05.2017 Poznań
12.06.2017 Warszawa
30.06.2017 Opole

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 650,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl