Ustalanie i rozliczanie czasu pracy

Czas pracy stanowi jedno z najtrudniejszych zagadnień z zakresu prawa pracy. Celem szkolenia jest usystematyzowanie zagadnień w tym obszarze i przedstawienia problematyki. Dzięki udziałowi w szkoleniu poznasz najnowsze orzecznictwo w przedmiotowym zakresie. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną zasady rozliczenia pracy w nadgodzinach
i pracy w dni wolne od pracy, z uwzględnieniem specyfiki dotyczącej zatrudniania pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, niepełnosprawnych oraz kadry kierowniczej.

Szkolenie kierowane jest do pracodawcy, pracowników działów kadr i księgowości, właścicieli i pracowników biur rachunkowych. Zapraszamy również inne osoby zainteresowane tą tematyką szkolenia.

Program Szkolenia

1. Pojęcie czasu pracy
2. Polecanie pracy w godzinach nadliczbowych.
3. Praca w nadgodzinach – ograniczenia i zakazy
4. Rodzaje nadgodzin w obowiązujących przepisach
5. Doba pracownicza a nadgodziny
6. Nadgodziny w różnych systemach czasu pracy
7. Wykonywania pracy w dniu wolne
8. Niepełny wymiar czasu pracy a godziny nadliczbowe – rozliczanie
9. Czas pracy osób niepełnosprawnych
10. Czas pracy w podróżach służbowych
11. Wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
12. Praca w godzinach nocnych
13. Rekompensata za czas dyżuru
14. Nadgodziny kadry zarządzającej

Czas trwania: Cena szkolenia:

Terminy szkoleń:

1 dzień 650,00 zł netto + VAT. 07.02.2017 Opole
23.02.2017 Katowice
15.03.2017 Lublin
30.03.2017 Wrocław
12.04.2017 Kraków
24.04.2017 Gdańsk
10.05.2017 Katowice
19.05.2017 Białystok
29.05.2017 Poznań
12.06.2017 Warszawa
30.06.2017 Opole

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 650,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy biuro@mywaytraining.pl