Wynagrodzenia pracownicze

Szkolenie wynagrodzenia pracownicze ma na celu kompleksowe przedstawienie prawnych zagadnień związanych z wynagradzaniem pracowników. Podczas szkolenia szeroko zostanie omówione orzecznictwo sądowe, stanowisk PIP i resortu pracy. Dzięki uczestnictwie w szkoleniu usystematyzują Państwo swoją wiedzę na temat zasad naliczania pensji pracowniczych za pracę wykonywaną w czasie nominalnym, reguł kalkulowania rekompensaty finansowej za godziny nocne i nadliczbowe, ekwiwalentu i wynagrodzenia urlopowego, dodatków wyrównawczych, należności za okresy niewykonywania pracy itp..

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do pracodawcy, pracowników działów kadr i księgowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych. Zapraszamy również inne osoby zainteresowane tą tematyką szkolenia.

Program szkolenia

1. Kodeks pracy
2. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
3. Układy zbiorowe pracy – omówienie najważniejszych kwestii
4. Regulamin wynagradzania]
5. Wynagrodzenie za pracę
6. Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia
7. Gotowość do pracy a przestój
8. Wadliwe wykonanie pracy
9. Normy pracy
10. Zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia
11. Termin wypłaty wynagrodzenia
12. Forma wypłaty wynagrodzenia
13. Potrącenia z wynagrodzenia
14. Kwoty wolne od potrąceń
15. Potrącenia na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych
16. Potrącenia za zgodą pracownika
17. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy
18. Odprawa rentowa lub emerytalna
19. Odprawa pośmiertna
20. Sposoby ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.
21. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

Czas trwania: Cena szkolenia: Terminy szkoleń:
1 dzień 650 zł netto + VAT 08.02.2017 Opole
22.02.2017 Katowice
08.03.2017 Lublin
22.03.2017 Wrocław
05.04.2017 Kraków
19.04.2017 Gdańsk
10.05.2017 Katowice
24.05.2017 Białystok
29.05.2017 Poznań
05.06.2017 Warszawa
30.06.2017 Opole

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 650,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl