Zatrudnianie osób niepełnosprawnych od 1 lipca 2016.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych wiąże się z szeregiem korzyści jak i obowiązków pracodawcy. Z dniem 1 lipca 2016 roku ulegają zmianie przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które wprowadzają zmiany w zakresie zasad wystawiania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, doprecyzowują warunki obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, regulują zakaz egzekucji sądowej i administracyjnej środków zakładowego funduszu aktywności. Szkolenie ma na celu omówienie wprowadzanych zmian i usystematyzowanie wiedzy w tym obszarze.

Program szkolenia

1. Nowelizacja ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych- przepisy zmieniające art. 26a, art. 22, art. 33 ust. 2 pkt. 2 – omówienie zmian wchodzących w życie od 1 lipca 2016 r.
2. Nowe wzory INF-1, INF-Z, INF-2 – nowelizacja rozporządzenia dot. INF-ów – omówienie.
3. DEK-II-u- dot. kar z tytułu ulgi we wpłatach na PFRON, art. 22 b ustawy o rehabilitacji – omówienie nowelizacji rozporządzenia dot. DEK-ów .
4. Ustalanie stanu zatrudnienia wg nowych przepisów.
5. Ustalanie wysokości wpłaty do PFRON.
6. Omówienie zmian w zakresie udzielania ulg we wpłatach na PFRON dla sprzedających i kupujących.
7. Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych po zmianach.
8. Warunki obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9. Egzekucja sądowa i administracyjna środków zakładowego funduszu aktywności.
10. Zasady wystawiania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień
niepełnosprawności.

Czas trwania: Cena szkolenia:

Terminy szkoleń:

1 dzień 450,00 zł netto + VAT. 07.02.2017 Opole
23.02.2017 Katowice
15.03.2017 Lublin
30.03.2017 Wrocław
12.04.2017 Kraków
24.04.2017 Gdańsk
10.05.2017 Katowice
19.05.2017 Białystok
29.05.2017 Poznań
12.06.2017 Warszawa
30.06.2017 Opole

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl