PIT-11 – obowiązek płatnika

Zbliża się termin składania rocznego rozliczenia. Przypominamy, że każdy pracodawca i inni i inni płatnicy zobowiązani są do dostarczenia pracownikowi/podatnikowi PIT-11 najpóźniej do dnia 29 lutego 2016 r. PIT-11 określa wysokość uzyskanych przez podatnika dochodów i trafia zarówno w jego ręce, jak i do urzędu skarbowego. Pracownik, którego umowa o pracę uległa rozwiązaniu w trakcie roku może złożyć wniosek o wcześniejsze otrzymanie PIT-11. Wówczas płatnik zobowiązany jest wysłać PIT-11 w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez pracownika wniosku w tej sprawie.

W przypadku, gdy pracodawca lub inny płatnik nie dostarczył nam PIT-11 w terminie, możemy zwrócić się o pomoc do urzędu skarbowego lub urzędu kontroli skarbowej o interwencję. Za nieterminowe wydanie PIT-11 pracodawcy lub innemu płatnikowi grozi grzywna do 180 tzw. stawek dziennych. Stawka dzienna za przestępstwo skarbowe może być określona od (minimalnie) 50,- zł do (maksymalnie) 20 000 zł.

PAMIĘTAJMY JEDNAK, że fakt nieotrzymania PIT-11 nie zwalnia nas z obowiązku złożenia rocznego rozliczenia.