Dochodzenie roszczeń w procesie cywilnym

Szkolenie kierowane jest w szczególności do osób odpowiedzialnych za windykację wierzytelności w firmach, pracowników działów umów, pracowników działów prawnych, jak również do wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką. Szkolenie ma celu pogłębienie państwa wiedzy w zakresie procedur windykacyjnych, począwszy od sprawdzenie wiarygodności kontrahenta, zwrócenia uwagi na wpływ zawartej umowy na proces windykacji a skończywszy na omówieniu procedury sądowej i egzekucyjnej.

Program szkolenia

 1. Omówienie podmiotów występujących z obrocie gospodarczym.
 2. Pojęcie wierzytelności.
 3. Sprawdzanie wiarygodności kontrahentów.
 4. Rola umów w procesie windykacji.
 5. Zabezpieczania zobowiązań umownych.
 6. Zasady odpowiedzialności przedsiębiorców.
 7. Windykacja przed skierowaniem sprawy do sądu.
 8. Przymusowe dochodzenie roszczeń.
 9. Ważna terminologia:
 • Przedawnienie,
 • Wymagalność,
 • Potrącenie,
 • Cesja wierzytelności,
 • Obrót wierzytelnościami.

10. Postępowanie egzekucyjne.

Czas trwania:  Cena szkolenia:  Terminy szkoleń:
2 dni 1 450 zł netto + VAT 13.02.2017 – 14.02.2017 Szczyrk
23.02.2017 – 24.02.2017 Wrocław
06.03.2017 – 07.03.2017 Lublin
23.03.2017 – 24.03.2017 Poznań
30.03.2017 – 31.03.2017 Gdańsk
10.04.2017 – 11.04.2017 Katowice
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
27.04.2017 – 28.04.2017 Warszawa
08.05.2017 – 09.05.2017 Białystok
18.05.2017 – 19.05.2017 Wrocław
01.06.2017 – 02.06.2017 Katowice
12.06.2017 – 13.06.2017 Kraków
22.06.2017 – 23.06.2017 Poznań

 

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy biuro@mywaytraining.pl