Inwentaryzacja

Przygotowanie i przeprowadzenie całego procesu inwentaryzacji jest czasochłonnym, dodatkowym zajęciem dla działów finansowo-księgowych w każdej firmie. Proces ten może przebiec szybciej, sprawniej i bez zbędnych opóźnień jeżeli nabędziemy pewnych umiejętności. Osoby, które zajmują się ta dziedziną będą rzadziej popełniać błędy, które wydłużają cały proces. Ten kurs to przede wszystkim praktyczne podejście do tematu inwentaryzacji.

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób koordynujących, nadzorujących oraz przeprowadzających proces inwentaryzacji w jednostce
 • przedsiębiorców,
 • pracowników działów księgowości oraz działów organizacyjno-administracyjnych.
 • wszystkich zainteresowani tematyką inwentaryzacji.

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników przedsiębiorstwa do skutecznego przygotowania i przeprowadzenia procesu inwentaryzacji. Po szkoleniu Uczestnicy rozszerzą wiedzę o celach i metodach prowadzenia inwentaryzacji, uzyskają wiedzę o technikach stosowanych do przeprowadzenia spisu z natury, poznają podstawowe błędy popełniane przy prowadzeniu inwentaryzacji i metody ich unikania, znacznie zwiększą efektywność i skuteczność prowadzonych inwentaryzacji.

Program szkolenia

1.    Inwentaryzacja – zagadnienia wstępne:

 • Inwentaryzacja – definicja
 • Jednostki dokonujące inwentaryzacji
 • Wymóg posiadania instrukcji inwentaryzacyjnej
 • Osoby odpowiedzialne w procesie inwentaryzacji
 • Decyzja kierownika jednostki

2.    Podstawy prawne oraz regulacje wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji:

a)    Instrukcja inwentaryzacyjna  i regulaminy dotyczące inwentaryzacji

 • Akty prawne
 • Cel inwentaryzacji
 • Techniki inwentaryzacyjne
 • Formy i metody inwentaryzacyjne
 • Etapy inwentaryzacji
 • Spis z natury
 • Uzgadnianie sald
 • Weryfikacja stanów księgowych i uproszczenia
 • Różnice inwentaryzacyjne
 • Opis procedury związanej z przechowywaniem dokumentów

b)    Obowiązki kierownika jednostki

c)    Terminy i częstotliwość inwentaryzacji

3.    Organizacja inwentaryzacji rocznej:

 • Zarządzenie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Harmonogram przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Oświadczenie wstępne osoby odpowiedzialnej materialnie
 • Oświadczenie końcowe osoby odpowiedzialnej materialnie
 • Przygotowanie do inwentaryzacji dokumentacji spisowej
 • Szkolenie zespołów spisowych
 • Sprawozdanie zespołu spisowego

4.    Metody inwentaryzacji:

 • Spis z natury
 • Weryfikacji
 • Potwierdzenia sald

5.    Zakończenie i rozliczenie inwentaryzacji:

 • Zasady wyceny zinwentaryzowanych aktywów majątku
 • Różnice inwentaryzacyjne
 • Ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych
 • Protokół wyceny zapasów niepełnowartościowych
 • Protokół inwentaryzacji kasy
 • Zbiorcze zestawienie weryfikacji aktywów i pasywów
 • Protokół na zakończenie inwentaryzacji

6.    Wnioski i decyzje poinwentaryzacyjne

Czas trwania:  Cena szkolenia:  Terminy szkoleń:
1 dzień 800 zł netto + VAT 06.02.2017 Opole
24.02.2017 Katowice
13.03.2017 Lublin
31.03.2017 Wrocław
10.04.2017 Kraków
28.04.2017 Gdańsk
08.05.2017 Katowice
19.05.2017 Białystok
29.05.2017 Poznań
12.06.2017 Warszawa
30.06.2017 Opole

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 800,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl