Budżetowanie – metody i narzędzia

Budżetowanie jest procesem, który obejmuje planowanie, tworzenie i zatwierdzanie budżetu, jak również jego kontrolę. Budżetem jest natomiast plan działania, mający na celu zaprezentowanie sposobu rozdzielenie zasobów pieniężnych lub naturalnych, który sporządza się na okres roku. Następnie jest on akceptowany i realizowany przez pracowników poszczególnych szczebli zarządzanie. Szkolenie Budżetowanie – metody i narzędzia ma na celu kompleksowe wyjaśnienie procedury budżetowania i jego istoty w działalności przedsiębiorstwa. Szkolenie kierowane jest do pracowników działów controllingu, kadry zarządzającej jak również dla innych osób zainteresowanych przedmiotowym tematem.

Program szkolenia

 1. Powiązanie strategii przedsiębiorstwa z budżetowaniem działalności
 2. Istota budżetowania
 3. Cele budżetowania
 4. Cykl przygotowania budżetu
 5. Prognozy, plany, budżety
 6. Proces planowania
 7. Proces budżetowania
 8. Funkcje budżetowania
 9. Etapy procesu budżetowania
 10. Klasyfikacje budżetów
 11. Rodzaje budżetów
 12. Metody budżetowania
 13. Horyzont budżetowania
 14. Budżety cząstkowe i budżet główny
 15. Budżety operacyjne
 16. Budżety finansowe
 17. Organizacja procesu budżetowania
 18. Fazy budżetowania
 19. Budżet sprzedaży
 20. Czynniki warunkujące sprzedaż
 21. Budżetowanie, a koszty
 22. Budżetowanie kosztów bezpośrednich
 23. Budżetowanie kosztów pośrednich
 24. Budżety kosztowe
 25. Budżetowany wynik finansowy
 26. Budżet nakładów kapitałowych
 27. Budżetowany rachunek przepływów pieniężnych
 28. Bilans „Pro forma”
 29. Planowanie i kontrola
 30. Etapy kontroli realizacji budżetu
 31. Budżet a jego realizacja
 32. Analiza odchyleń
 33. Metody analizy odchyleń
 34. Sprawozdanie z wykonania budżetu
 35. Przesłanki efektywnego budżetowania
 36. Korzyści budżetowania
 37. Wady i zalety budżetowania
 38. Kierunki rozwoju budżetowania – Beyond Budgeting
 39. Rachunek kosztów działań i jego ewolucja
 40. Activity Based Budgeti
Czas trwania: Cena szkolenia: Terminy szkoleń:
2 dni 1 450,00 zł netto + VAT 06.02.2017 Opole
24.02.2017 Katowice
13.03.2017 Lublin
31.03.2017 Wrocław
10.04.2017 Kraków
28.04.2017 Gdańsk
08.05.2017 Katowice
19.05.2017 Białystok
29.05.2017 Poznań
12.06.2017 Warszawa
30.06.2017 Opole

 

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl