Intensywny kurs kadrowo-płacowy dla osób podnoszących kwalifikacje zawodowe

Celem kursu jest rzetelne przygotowanie pracowników do zmian w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych a także nabycie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z korygowaniem dokumentacji rozliczeniowej w programie Płatnik ZUS Kurs ten kierowany jest do osób, które zamierzają pogłębić swoją wiedzę lub zdobyć nowe doświadczenie na stanowisku kadrowo-płacowym.

Program szkolenia

1. Kodeks Pracy i zmiany na 2015 rok.
2. Zawieranie umów o pracę i cywilno-prawnych.
3. Czas pracy pracowników w oparciu o Kodeks Pracy.
4. Systemy czasu pracy.
5. Dokumentacja pracownicza niezbędna przy rozliczaniu czasu pracy.
6. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego.
7. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych.
8. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i zdrowotnego.
9. Naliczanie składników wchodzących do podstawy wynagrodzenia za czas choroby
z uwzględnieniem zmian po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
10. Ćwiczenia praktyczne związane z naliczaniem składników za czas choroby.
11. Ćwiczenia praktyczne na programie Płatnik ZUS w wersji 8.001.001A.
12. Omówienie zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz zmian od 1.01.2013 i 2014 r. w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.
13. Korekty dokumentów rozliczeniowych w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek i rozliczenie nadpłaconych składek – wskaźniki i zasady w 2014 i 2015 roku. Problematyczna sprawa zaniżonych podstaw wymiaru składek u ubezpieczonych – odpowiedzialność płatnika składek. Nowe terminy korygowania dokumentów ZUS – projekt deregulacyjny 2015/2016.
14. Świadczenia na rzecz pracowników a podstawa wymiaru składek – różne sposoby kwalifikowania świadczeń (telefony, komputery, samochody i inne). Kwestia podstawy wymiaru składek i praw autorskich. – Kontrola płatników składek – procedury ZUS oraz najczęstsze błędy płatników składek – problematyka podróży służbowych (zmiana przepisów od 2013r.) i świadczeń przeznaczanych na cele socjalne a podstawa wymiaru składek ustalana podczas kontroli ZUS, umowy zlecenia a składki ZUS – problem z dokumentowaniem innego tytułu do ubezpieczeń. Kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich przez płatników składek i ZUS – nowy system informatyczny w ZUS rejestrujący zaświadczenia ZUS ZLA od 2014 r.

Czas trwania:  Cena szkolenia:  Terminy szkoleń:
czas trwania kursu jest uzależniony od potrzeb zazwyczaj trwa (od 3 dni do 3 tygodni).W przypadku 3 dni dotyczy osób pracujących na stanowiskach kadrowych, gdzie są zainteresowani pogłębić wiedzę, a 3 tygodnie dla osób zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji (tzw. Kurs od podstaw).