Kurs przedsiębiorczości, zakładania własnej działalności gospodarczej

Celem kursu jest rzetelne przygotowanie uczestników kursu do samodzielnej pracy we własnej działalności gospodarczej. Umiejętne nabycie wiedzy dotyczącej rozliczeń finansowych z najważniejszymi instytucjami w Państwie RP jakimi są Urząd Skarbowy i ZUS. Odpowiedzialności przed organami finansowymi z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Kurs kierowany jest do osób, które zamierzają prowadzić własną działalność gospodarczą i zamierzają w tym celu nabyć umiejętności w zakresie zmian w przepisach prawa.

Program szkolenia

1. Administracyjno- prawne aspekty związane z rejestracją firmy.
2. Administracyjno- prawne aspekty prowadzenia działalności.
3. Ocena realności planowanego przedsięwzięcia na rynku pracy.
4. Zarządzanie własną firmą.
5. Promocja i marketing.
6. Prowadzenie księgowości w mikroprzedsiębiorstwie.
7. Podatki i daniny publiczno- prawne.
8. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
9. Ubezpieczenie firmy i jej działalności.
10. Pozyskiwanie zewnętrznych środków dofinansowania przedsiębiorstwa.
11. Omówienie i przygotowanie wniosku o przyznanie jednorazowych środków
na podjęcie działalności gospodarczej.

Czas trwania:  Cena szkolenia:  Terminy szkoleń:
kursu uzależniony jest od potrzeb zazwyczaj trwa (od 65 godz. do 120 godz.).3 dni