Nadużycia i oszustwa finansowe

Statystyczne przedsiębiorstwo traci średnio 5% swoich dochodów rocznie w wyniku oszustw i nadużyć. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z naturą zjawiska oszustwa finansowego i skali oszustw finansowych w polskich organizacjach, jak również zapoznanie uczestników z wysypującymi i potencjalnymi oszustwami finansowymi w organizacjach. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności w obszarze wykrywania i zapobiegania oszustwom finansowym w organizacji. Istotnym zagadnieniem jest odpowiedzialność i rola organów zarządzających i nadzorczych w zakresie oszustw finansowych.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do zagadnień oszustw finansowych.
 2. Definicja oszustwa finansowego.
 3. Pojęcia: oszustwa, nadużycia i przestępstwa.
 4. Rodzaje oszustw finansowych w organizacjach.
 5. Geneza i czynniki sprzyjające rozwojowi oszustw finansowych.
 6. Skala oszustw finansowych w polskich organizacjach.
 7. Analiza przyczyn występowania oszustw finansowych.
 8. Klasyfikacja oszustw finansowych.
 9. Oszustwa wewnętrzne i zewnętrzne.
 10. Oznaki występowania oszustwa finansowego.
 11. Zapobieganie oszustwom finansowym.
 12. Korupcja i przekupstwo w organizacji.
 13. Przywłaszczenie aktywów organizacji.
 14. Oszustwa zakupowe i przetargowe.
 15. Oszustwa finansowe w obszarze kadrowo-płacowym.
 16. Oszustwa w ramach obrotu gotówkowego.
 17. Fałszowanie sprawozdań finansowanych.
 18. Pranie brudnych pieniędzy.
 19. Ryzyko oszustw finansowych i czynniki ich występowania.
 20. Metody przeciwdziałania oszustwom finansowym.
 21. Metody wykrywania oszustw finansowych.
 22. Procedury mające na celu eliminowanie oszustw finansowych.
 23. Rola organów kontrolnych i nadzorczych w zakresie przeciwdziałania i zwalczania oszustw finansowych.
Czas trwania: Cena szkolenia:

Terminy szkoleń:

2 dni 1450,00 zł netto + VAT. 06.02.2017 – 07.02.2017 Warszawa
16.02.2017 – 17.02.2017 Wrocław
02.03.2017 – 03.03.2017 Katowice
13.03.2017 – 14.03.2017 Lublin
30.03.2017 – 31.03.2017 Poznań
06.04.2017 – 07.04.2017 Gdańsk
20.04.2017 – 21.04.2017 Białystok
27.04.2017 – 28.04.2017 Szczyrk
08.05.2017 – 09.05.2017 Opole
22.05.2017 – 23.05.2017 Wrocław
01.06.2017 – 02.06.2017 Katowice
12.06.2017 – 13.06.2017 Lublin
29.06.2017 – 30.06.2017 Kraków

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl