Odroczony podatek dochodowy

Przedmiotem szkolenia jest ustalanie podatku odroczonego w aspekcie Ustawy o Rachunkowości, KSR oraz MSR 12. Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności ustalania rezerw oraz aktyw na odroczony podatek dochodowy, poznanie przyczyn powstawania różnic przejściowych oraz poznanie metod ustalania różnic przejściowych.

Program szkolenia

  1. Odroczony podatek dochodowy – podstawy prawne
  2. Różnice między prawem podatkowym a prawem bilansowym przyczyną występowania podatku dochodowego odroczonego
  3. Zasady ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  4. Różnice przejściowe dodatnie i ujemne
  5. Rezerwa na przyszły podatek dochodowy
  6. Aktywa z tytułu podatku dochodowego odroczonego
  7. Naliczenie podatku odroczonego dla straty podatkowej możliwej do odliczenia
  8. Ujęcie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w księgach rachunkowych, prezentacja aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym
  9. Typowe operacje gospodarcze dotyczące aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego – przykłady
  10. Przypadki szczególne
Czas trwania:  Cena szkolenia:  Terminy szkoleń:
1 dzień 800 zł netto + VAT 08.02.2017 Opole
22.02.2017 Katowice
08.03.2017 Lublin
22.03.2017 Wrocław
05.04.2017 Kraków
19.04.2017 Gdańsk
10.05.2017 Katowice
24.05.2017 Białystok
29.05.2017 Poznań
05.06.2017 Warszawa
30.06.2017 Opole

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 800,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl