Rachunkowość firm produkcyjnych

W ramach szkolenia o charakterze treningowo-warsztatowym uzupełnionego o wykłady, dyskusję i analizę materiałów, zdobędziesz wiedzę z zakresu klasyfikacji kosztów, zasad wyceny produktów pracy wg ustawy o rachunkowości, jak również kalkulacji kosztów wytworzenia.

Celem szkolenia jest:

 • zapoznanie słuchaczy ze specyfiką prowadzenia rachunkowości w firmach prowadzących działalność produkcyjną
 • klasyfikacja kosztów,
 • zasady wyceny produktów pracy wg ustawy o rachunkowości,
 • zakres kosztu wytworzenia
 • metody kalkulacji kosztów wytworzenia,
 • ewidencja przepływu kosztów w firmie produkcyjnej,
 • ewidencja przychodu i rozchodu produktów wg cen rzeczywistych i planowanych,
 • ewidencja nadwyżek i niedoborów,
 • wariant kalkulacyjny i wariant porównawczy rachunku zysków i strat (ustalanie zmiany stanu produktów),
 • przekazanie produktów gotowych do sklepów przyzakładowych (wykazywanie obrotów wewnętrznych w rachunku zysków i strat),
 • inwentaryzacja.

Program szkolenia

Klasyfikacja kosztów:

 • Pojęcie kosztów.
 • Klasyfikacja kosztów działalności operacyjnej.
 • Koszty bezpośrednie i pośrednie.
 • Koszty stałe i zmienne.

Zasady wyceny produktów pracy wg ustawy o rachunkowości.

Zakres kosztu wytworzenia:

 • Określenie normalnych zdolności produkcyjnych.
 • Podział kosztów na uzasadnione i nieuzasadnione.

Metody kalkulacji kosztów wytworzenia:

 • Podziałowa prosta.
 • Podziałowa współczynnikowa.
 • Podziałowa fazowa.
 • Doliczeniowa.

Ewidencja przepływu kosztów w firmie produkcyjnej:

 • Ewidencja przychodu i rozchodu produktów wg cen rzeczywistych
 • Metoda FIFO.
 • Metoda LIFO.
 • Metoda cen przeciętnych.
 • Ewidencja przychodu i rozchodu produktów wg cen planowanych:

  • • Stałe ceny ewidencyjne.
  • • Rozliczanie odchyleń.
  • • Wycena bilansowa produktów gotowych i produkcji w toku.

  Ewidencja i rozliczanie kosztów zakupu.

  Ewidencja nadwyżek i niedoborów.

  Wariant kalkulacyjny a wariant porównawczy rachunku zysków i strat (ustalenie zmiany stanu produktów).

  Przekazywanie produktów gotowych do sklepów przyzakładowych (wykazywanie obrotów wewnętrznych w rachunku zysków i strat).

  Inwentaryzacja.

  Czas trwania:  Cena szkolenia:  Terminy szkoleń:
  2 dni 1450 zł netto + VAT 13.02.2017 – 14.02.2017 Szczyrk
  23.02.2017 – 24.02.2017 Wrocław
  06.03.2017 – 07.03.2017 Lublin
  23.03.2017 – 24.03.2017 Poznań
  30.03.2017 – 31.03.2017 Gdańsk
  10.04.2017 – 11.04.2017 Katowice
  20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
  27.04.2017 – 28.04.2017 Warszawa
  08.05.2017 – 09.05.2017 Białystok
  18.05.2017 – 19.05.2017 Wrocław
  01.06.2017 – 02.06.2017 Katowice
  12.06.2017 – 13.06.2017 Kraków
  22.06.2017 – 23.06.2017 Poznań

  Informacje dodatkowe

  Koszt uczestnictwa:
  – jednej osoby 1450,00 zł + 23% VAT
  – dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

  Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

  Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

  Miejsce zajęć:
  MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

  Informacje dodatkowe:
  Zespół do spraw obsługi szkoleń:
  tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
  mob. 608 679 149
  e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

  Szkolenie dedykowane:

  Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl