Zarządzanie ryzykiem walutowym

Ryzyko jest jednym z najbardziej popularnych pojęć pojawiających się w ostatnich latach w literaturze ekonomicznej. Ryzyko jest wynikiem podejmowanych decyzji. Niestety, nigdy nie można w jednoznaczny sposób określić, jak uformuje się wartość poszczególnych czynników, decydujących o bieżącej decyzji. Dzisiejsza decyzja może zatem nie przynieść przyszłych wyczekiwanych rezultatów.
Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy w zakresie ryzyka walutowego, a co za tym idzie ograniczenie negatywnych skutków transakcji, takich jak możliwość spadku przychodów lub wzrostu kosztów, powstanie ujemnych różnic kursowych, pogorszenie sytuacji finansowej, niebezpieczeństwo nie osiągnięcia założonych efektów czy poniesienie strat.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do właścicieli firm, członkwów rad nadzorczych, prezesów zarządów, członków zarządów, dyrektorów finansowych, dyrektorów handlowych. Na szkolenie zapraszamy również kadrę średniego i niższego szczebla, jak kierowników działów zamówień, kierowników działów sprzedaży, kierowników do spraw rozliczeń walutowych, księgowych. W szkoleniu mogą wziąć udział również inne osoby zainteresowane

Program szkolenia

1. Definicje ryzyka, ryzyka finansowego, ryzyka walutowego
a. ryzyko czyste
b. ryzyko spekulacyjne
2. Rodzaje ryzyka walutowego
a. ryzyko przeliczeniowe
b. ryzyko transakcyjne
c. ryzyko ekonomiczne
3. Ekspozycja na ryzyko. Przyczyny narażania się na ryzyko walutowe
4. Aprecjacja i deprecjacja
5. Uwarunkowania zarządzania ryzykiem walutowym
6. Przyczyny braku zarządzania ryzykiem walutowym
7. Skutki ryzyka walutowego
8. Miary ryzyka walutowego
9. Pozycje walutowe

a. zamknięte
b. otwarte
10. Możliwość zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym
a. metody wewnętrzne
b. metody zewnętrzne
11. Najpopularniejsze instrumenty zabezpieczające – analiza przypadków:
a. należności i zobowiązania w tej samej walucie
b. leading and lagging
c. klauzula waloryzacyjna
d. netting
e. matching
f. hedging
g. transakcje spot
h. transakcje terminowe
i. opcje walutowe
12. Schematy postępowania przy zabezpieczaniu się przed ryzykiem walutowym

Czas trwania: Cena szkolenia: Terminy szkoleń:
2 dzień 1 450 zł netto + VAT 13.02.2017 – 14.02.2017 Szczyrk
23.02.2017 – 24.02.2017 Wrocław
06.03.2017 – 07.03.2017 Lublin
23.03.2017 – 24.03.2017 Poznań
30.03.2017 – 31.03.2017 Gdańsk
10.04.2017 – 11.04.2017 Katowice
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
27.04.2017 – 28.04.2017 Warszawa
08.05.2017 – 09.05.2017 Białystok
18.05.2017 – 19.05.2017 Wrocław
01.06.2017 – 02.06.2017 Katowice
12.06.2017 – 13.06.2017 Kraków
22.06.2017 – 23.06.2017 Poznań

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1 450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl