Podstawy rachunkowości

Kurs podstawy rachunkowości przygotowuje Państwa nie tylko do ogólnego zaznajomienia się z terminologią rachunkowości. Jest skonstruowany tak, aby w jego trakcie można było posiąść wiedzę praktyczną. Pragniemy nauczyć aspektów praktycznych i teoretycznych rachunkowości. Warsztaty praktyczne obejmują więc prawdziwe „zdarzenia i sytuacje” księgowe, z którymi można zapoznać się na własnym stanowisku komputerowym.

Program szkolenia

Teoretyczne i prawne podstawy rachunkowości, polityka rachunkowości:

 • Zakres rachunkowości
 • Zasady rachunkowości
 • Charakterystyka i klasyfikacja dowodów księgowych
 • Zasady obiegu i kontroli dokumentów
 • Pojęcie i charakterystyka ksiąg rachunkowych
 • Zasady i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Poprawianie błędów zapisów księgowych
 • Konto księgowe – pojęcie i klasyfikacja
 • Pionowy i poziomy podział kont
 • Dokumentacja opisująca zasady rachunkowości
 • Struktura majątkowa przedsiębiorstwa
 • Rachunek zysków i strat, części składowe, ogólna charakterystyka kosztów i przychodów
 • Inwentaryzacja aktywów i pasywów
 • Rodzaje wyceny w rachunkowości finansowej

Podstawy ewidencji w rachunkowości:

 • Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansowych
 • Aktywa obrotowe
 • Analiza wariantów ewidencji kosztów
 • Kapitały
 • Rezerwy i zobowiązania
 • Fundusz Świadczeń Socjalnych

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa ustalany jest indywidualnie.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl