Negocjacje i mediacje

negocjacjeNegocjowanie stanowi zarówno we współczesnym jak i odległym pod względem minionych wieków element codziennego życia, stanowiąc automatycznie jego nieodzowną część. Historia negocjacji sięga zarania naszej cywilizacji, jednak współczesne rozumowanie negocjacji sięga swoimi początkami XVIII wieku, kiedy powstała pierwsza publikacja poświęcona negocjowaniu, zatytułowana przez autora, francuza, Francoisde’ Callieres’a, „De la maniere de negocier avec les souvereins”. Aktualnie na rynku pracy umiejętności negocjacyjne zaliczane są do kluczowych umiejętności społecznych wysoko cenionych przez pracodawców, partnerów biznesowych i współpracowników. W praktyce negocjacyjnej obecnie niezbędna jest znajomość taktyk negocjacyjnych i rodzajów prowadzonych negocjacji, a wybór określonego stylu negocjacji stanowi element tworzenia i ugruntowania marki zarówno na niwie biznesowej jak i w relacjach prywatnych.

UWAGA: Informujemy, że każde z poniższych szkoleń realizujemy również indywidualnie. Cena oraz warunki uczestnictwa ustalane są odrębnie dla każdego szkolenia.

TEMAT SZKOLENIA TERMIN I MIEJSCE
Intensywny trening negocjacji biznesowych 09.02.2017 – 10.02.2017 Wrocław
27.02.2017 – 28.02.2017 Katowice
13.03.2017 – 14.03.2017 Lublin
30.03.2017 – 31.03.2017 Poznań
06.04.2017 – 07.04.2017 Gdańsk
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
08.05.2017 – 09.05.2017 Szczyrk
25.05.2017 – 26.05.2017 Wrocław
05.06.2017 – 06.06.2017 Warszawa
19.06.2017 – 20.06.2017 Białystok
29.06.2017 – 30.06.2017 Katowice
Negocjacje, jako metoda rozwiązywania konfliktów 13.02.2017 – 14.02.2017 Szczyrk
23.02.2017 – 24.02.2017 Wrocław
06.03.2017 – 07.03.2017 Lublin
23.03.2017 – 24.03.2017 Poznań
30.03.2017 – 31.03.2017 Gdańsk
10.04.2017 – 11.04.2017 Katowice
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
27.04.2017 – 28.04.2017 Warszawa
08.05.2017 – 09.05.2017 Białystok
18.05.2017 – 19.05.2017 Wrocław
01.06.2017 – 02.06.2017 Katowice
12.06.2017 – 13.06.2017 Kraków
22.06.2017 – 23.06.2017 Poznań