Negocjacje, jako metoda rozwiązywania konfliktów

Konflikty od wieków były „motorem postępu”, czynnikiem aktywizującym, integrującym, stwarzającym warunki do zdobywania kompetencji interpersonalnych, w tym takich umiejętności, jak tolerancja i dochodzenie do kompromisu. Konflikty również dziś są szkołą społecznego współżycia, w której partnerzy uczą się wyrażać swoje opinie, poglądy, stanowiska, a co za tym idzie – bronić ich, walczyć o przeforsowanie własnych dążeń w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym kodeksem moralnym. To czy konflikt będzie miał konstruktywny wpływ na zarządzaną organizację czy zespół ludzi zależy głównie od umiejętności lidera i przywódcy. Złe zarządzanie konfliktem doprowadza do powstania zaburzonych postaw, napięcia i walk – otwartych i tych ukrytych objawiających się sabotażem, bojkotem, szykanami. Szkolenie skierowane jest do osób, które w codziennej pracy stykają się z sytuacjami sprzecznych interesów stron (handel, zakupy, negocjacje) oraz do osób, które zarządzają zespołami ludzkimi, gdzie powstanie konfliktu jest zjawiskiem normalnym związanym z dynamiką grupy. Szkolenie polecamy również osobom, które chcą rozwinąć swoje umiejętności z zakresu komunikacji i inteligencji emocjonalnej i negocjacji.

Program szkolenia

Style rozwiązywania konfliktów:

• Konflikt, rodzaje, przyczyny powstawania
• Konflikt, jako źródło rozwoju zespołu
• Tradycyjne podejście do konfliktu – zapobieganie, stymulowanie, wyciszanie, rozwiązywanie
• Nowoczesne podejście do konfliktu- zarządzanie konfliktem
• Podstawowe strategie rozwiązywania konfliktów, zalety i wady, koszty i zyski
• Identyfikacja własnego stylu rozwiązywania sytuacji konfliktowych

1. Reguły nowoczesnych negocjacji w oparciu o zasady harwardzkiego modelu negocjacyjnego:

• Podstawowe modele (style) negocjowania: twarde, miękkie, oparte na zasadach (styl harwardzki)
• Możliwe rozwiązania: wygrany -wygrany, wygrany- przegrany, przegrany- wygrany, przegrany- przegrany

2. Etapy prowadzenia negocjacji:

• Struktura negocjacji, porządek działań
• Istotne zasady stosowane przez wprawnych negocjatorów na poszczególnych etapach
• Zasady dyskusji w negocjacjach

Planowanie negocjacji:

• Podstawowe pytania przed negocjacjami, jak się przygotować
• Zasady wprowadzania i granice ustępstw (ZOPA)
• Plan B, czyli BATNA
• Zasady, wskazówki przyjęcia drogi
• Strategia szachowa
• Negocjowanie z przeciwnikiem występującym z pozycji siły

Wybrane techniki negocjacyjne:

• Przegląd popularnych technik, taktyk i chwytów negocjacyjnych m.in. odwoływanie do emocji, faktów, blef, inspektora Colombo, próbny balon
• Techniki kija i marchewki, niska piłka, salami
• Podłoże stosowania technik, obrona przed manipulacjami

Podstawowe problemy negocjatorów:

• Walka czy współpraca, naturalne tendencje, różnice we wzajemnym postrzeganiu się
• Emocje, problemy z oddzieleniem ludzi od istoty konfliktu, skuteczna komunikacja
• Interes i stanowisko, identyfikacja, różnicowanie, koncentracja na interesach
• Możliwości korzystne dla obu stron, koncentracja na wypracowaniu rozwiązań uwzględniających interesy wszystkich stron
• Korzystanie z obiektywnych kryteriów

Czas trwania:  Cena szkolenia: Terminy szkoleń:
2 dni 1450 zł netto + VAT 13.02.2017 – 14.02.2017 Szczyrk
23.02.2017 – 24.02.2017 Wrocław
06.03.2017 – 07.03.2017 Lublin
23.03.2017 – 24.03.2017 Poznań
30.03.2017 – 31.03.2017 Gdańsk
10.04.2017 – 11.04.2017 Katowice
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
27.04.2017 – 28.04.2017 Warszawa
08.05.2017 – 09.05.2017 Białystok
18.05.2017 – 19.05.2017 Wrocław
01.06.2017 – 02.06.2017 Katowice
12.06.2017 – 13.06.2017 Kraków
22.06.2017 – 23.06.2017 Poznań

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy biuro@mywaytraining.pl