Umowy w obrocie nieruchomościami

Szkolenie kierowane jest w szczególności do pośredników nieruchomości, pracowników biur nieruchomości, pracowników działów zajmujących się najmem i dzierżawą nieruchomości, osób występujących w roli sprzedającego, kupującego lub wynajmującego albo najemcy. Zapraszamy również wszystkich innych, którym przydatna może się okazać wiedza z zakresu umów w obrocie nieruchomościami. Szkolenie ma celu pogłębienie państwa wiedzy w zakresie obrotu nieruchomości, rodzajami umów w nim występujących, poprawnego ich konstruowania, analizy dostarczonej umowy przez kontrahenta, wprowadzania zmian a także wyposażenie państwa w umiejętność praktycznego zastosowania uzyskanych informacji.

Program szkolenia

  1. Rodzaje umów w obrocie nieruchomościami:
  • Umowa najmu
  • Umowa dzierżawy
  • Umowa sprzedaży
  • Umowy przedwstępne

2. Ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach

3. Strony umowy:

  • Osoby fizyczne
  • Osoby prawne
  • „Ułomne osoby prawne”

4. Przedstawicielstwo przy zawieraniu umów:

  • Pełnomocnictwo
  • Prokura

5. Zawarcie umowy.

6. Forma czynności prawnej jako przesłanka jej ważności.

7. Przedawnienie roszczeń.

8. Zabezpieczanie roszczeń wynikających z umowy.

9. Znaczenie listów intencyjnych, porozumień w obrocie nieruchomościami.

10. Zasady konstruowania umów.

11. Analiza treści wybranych umów

12. Ustanowienie służebności na nieruchomościach

13. Zobowiązania umowne w podstawach.

14. Aneksowanie umów.

Czas trwania:  Cena szkolenia:  Terminy szkoleń:
2 dni 1 450 zł netto + VAT 13.02.2017 – 14.02.2017 Szczyrk
23.02.2017 – 24.02.2017 Wrocław
06.03.2017 – 07.03.2017 Lublin
23.03.2017 – 24.03.2017 Poznań
30.03.2017 – 31.03.2017 Gdańsk
10.04.2017 – 11.04.2017 Katowice
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
27.04.2017 – 28.04.2017 Warszawa
08.05.2017 – 09.05.2017 Białystok
18.05.2017 – 19.05.2017 Wrocław
01.06.2017 – 02.06.2017 Katowice
12.06.2017 – 13.06.2017 Kraków
22.06.2017 – 23.06.2017 Poznań

 

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy biuro@mywaytraining.pl