Prawo dla menadżerów

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców, kadry zarządzającej, pracowników działu obsługi organów spółek, menadżerów a także osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Celem szkolenia jest przedstawienie jednych z najważniejszych aspektów w działalności gospodarczej tj. Prawidłowego zawierania umowy, jej zabezpieczenia, zatrudnienia pracownika, dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej, jak również poszerzenie wiedzy na temat spółek prawa handlowego.

Plan szkolenia

Prawo na co dzień, czyli podstawy prawa

1. Źródła powszechnie obowiązującego prawa.

2. Podmioty stosunków prawnych:

• Pojęcie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych,

3. Oświadczenie woli i jego wady.

4. Rodzaje formy czynności prawnych i skutki ich niezachowania.

5. Sposoby zawarcia umów:

 • Oferta,
 • Negocjacje,
 • Przetarg,

6. Przedstawicielstwo w prawie cywilnym:

 • Pojęcie i rodzaje pełnomocnictwa,
 • Skutki zawarcia czynności przez pełnomocnika,
 • Pełnomocnik rzekomy i skutki jego działania.

Kontrakty

1. Elementy umowy:

 • Pojęcie elementów istotnych, naturalnych oraz dodatkowych umowy,
 • Termin,
 • Warunek,
 • Prawo odstąpienia od umowy,
 • Prawo odstąpienia od umowy za zapłatą określonej sumy,
 • Zadatek.

2. Przedawnienie roszczeń:

 • Pojęcie przedawnienia roszczeń,
 • Skutki przedawnienia roszczeń,
 • Przerwanie, a zawieszenie biegu terminu przedawnienia.

3. Umowa przedwstępna:

 • Pojęcie umowy przedwstępnej,
 • Roszczenia wynikające z umowy przedwstępnej.

4. Analiza wybranych umów

5. Zabezpieczenie roszczenia.

Po kontrakcie

1. Skutki niewykonania umowy:

 • Odsetki,
 • Kara umowna,
 • Pojęcie szkody w prawie cywilnym,
 • Zasady odpowiedzialności kontraktowej.

2. Sposoby wygaśnięcia zobowiązania

 • Potrącenie,
 • Zmiana wierzyciela i dłużnika,
 • Przelew wierzytelności,
 • Przejęcie długu.

3. Ogólne zasady postępowania cywilnego w sprawach gospodarczych

 • Pojęcie nakazu zapłaty,
 • Podstawy do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,
 • Skutki wydania nakazu zapłaty,

Podstawy prawa handlowego

1. Pojęcie „przedsiębiorcy”.

2. Charakterystyka spółek osobowych:

 • Spółka jawna,
 • Spółka partnerska,
 • Spółka komandytowa.

3. Pojęcie spółki kapitałowej.

4. Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej:

 • Tryb powstania spółek kapitałowych,
 • Prawa i obowiązki zarządu spółek kapitałowych,
 • Pojęcie prawa reprezentacji spółek oraz sposobu reprezentacji,
 • Prawa i obowiązki członków organów kontroli,
 • Walne zgromadzenie i walne zgromadzenie akcjonariuszy,

5. Ogłoszenie upadłości.

Czas trwania:  Cena szkolenia:  Terminy szkoleń:
2 dni 1 450 zł netto + VAT 09.02.2017 – 10.02.2017 Wrocław
27.02.2017 – 28.02.2017 Katowice
13.03.2017 – 14.03.2017 Lublin
30.03.2017 – 31.03.2017 Poznań
06.04.2017 – 07.04.2017 Gdańsk
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
08.05.2017 – 09.05.2017 Szczyrk
25.05.2017 – 26.05.2017 Wrocław
05.06.2017 – 06.06.2017 Warszawa
19.06.2017 – 20.06.2017 Białystok
29.06.2017 – 30.06.2017 Katowice

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy biuro@mywaytraining.pl