Odpowiedzialność członków zarządów za zobowiązania spółki kapitałowej

W Polsce istnieje kilka sposobów na prowadzenie działalności gospodarczej. Jednym z nich jest założenie spółki. W zależności od branży, w której działa przedsiębiorca może on wybrać spółkę jawną, partnerską, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną etc. Każda forma prawna różnicuje skutki w kwestii odpowiedzialności wobec wierzycieli zarówno majątkiem spółki, jak i majątkiem prywatnym wspólników. Za jakie zobowiązania odpowiadają wspólnicy w spółce z o.o., a jaką odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu?

Program szkolenia

1. Zarząd w spółce kapitałowej

  • Pojęcie członka zarządu
  • Prawa i obowiązku członków zarządu

2. Zarząd a inne organy spółki kapitałowej.

  • Zarząd
  • Rada Nadzorcza
  • Zgromadzenie Wspólników / Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

3. Podstawy prawne odpowiedzialności zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

4. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności

5. Zakres podmiotowy odpowiedzialności

6. Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki

7. Odpowiedzialność członków zarządu wobec wspólników

Czas trwania:  Cena szkolenia:  Terminy szkoleń:
1 dzień 800 zł netto + VAT 07.02.2017 Opole
23.02.2017 Katowice
09.03.2017 Lublin
22.03.2017 Wrocław
05.04.2017 Kraków
26.04.2017 Gdańsk
10.05.2017 Katowice
24.05.2017 Białystok
29.05.2017 Poznań
05.06.2017 Warszawa
30.06.2017 Opole

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 800,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy biuro@mywaytraining.pl