Najem, dzierżawa, użyczenie – jako podstawy korzystania z cudzej rzeczy

Najem jest jedną formą odpłatnego udostępniania nieruchomości do używania. Jednakże, jak każde oddanie rzeczy do używania osobie trzeciej wiąże się z pewnym ryzykiem a znajomość elementów i konstrukcji umowy najmu, będzie stanowić zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które przybliży Państwu najważniejsze zagadnienia związane z najmem nieruchomości, w tym zawierania umów, ich rozwiązywania, aneksowania, rozliczania a także prawidłowego zabezpieczania.

Program szkolenia

 1. Najem, dzierżawa użyczenie jako podstawa prawna korzystania z cudzej rzeczy.
 2. Użyczenie:
  1. Zawarcie umowy użyczenia
  2. Treść stosunku użyczenia
  3. Zakończenie umowy użyczenia
  4. Skutki zakończenia umowy
  5. Przedawnienie roszczeń
 3. Umowa najmu i dzierżawy
  1. Podobieństwa i różnice
  2. Przedmiot umowy
  3. Prawa i obowiązki stron
  4. Opłaty za używanie rzeczy
  5. Czas trwania umowy
  6. Rozwiązanie umowy
  7. Przedawnienie roszczeń
 4. Podsumowanie umów na wybranych przykładach

 

Czas trwania:  Cena szkolenia:  Terminy szkoleń:
1 dzień 500 zł netto + VAT 08.02.2017 Opole
22.02.2017 Katowice
08.03.2017 Lublin
22.03.2017 Wrocław
05.04.2017 Kraków
19.04.2017 Gdańsk
10.05.2017 Katowice
24.05.2017 Białystok
29.05.2017 Poznań
05.06.2017 Warszawa
30.06.2017 Opole

 

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 500,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy biuro@mywaytraining.pl