Aspekty prawne gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych

Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się przyjmowaniem i obsługą gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, zawierający umowy związane z gwarancjami i sporządzający dokumenty związane z przyjmowanymi gwarancjami. Szkolenie ma celu zapoznanie uczestników z problemami prawnymi związanymi z gwarancjami bankowymi i ubezpieczeniowymi.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne gwarancji w kodeksie cywilnym:

 • Strony gwarancji i ich prawa i obowiązki,
 • Cechy zobowiązania wynikającego z gwarancji,

2. Gwarancja bankowa:

 • Podstawy prawne gwarancji wynikające z przepisów prawa bankowego,
 • Rodzaje gwarancji bankowych,
 • Sposób postępowania przy udzielaniu gwarancji,
 • Strony gwarancji bankowej i ich prawa i obowiązki.
 • Rola, zadania i obowiązki zlecającego udzielenie gwarancji.

3. Rola banku w gwarancji bankowej:

 • Oświadczenie banku,
 • Forma zobowiązania,
 • Odpowiedzialność banku z tytułu gwarancji,
 • Realizacja gwarancji bankowej.

4. Zabezpieczenie roszczeń regresowych banku z tytułu gwarancji:

 • Zabezpieczenia osobowe: poręczenie cywilne, weksel in blanco, poręczenie wekslowe,
 • Zabezpieczenia rzeczowe: zastaw, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, kaucja.

5. Uprawnienia beneficjenta z tytułu gwarancji.

6. Podstawy prawne udzielania gwarancji przez ubezpieczycieli.

Czas trwania: Cena szkolenia: Terminy szkoleń:
2 dni 1 450 zł netto + VAT 13.02.2017 – 14.02.2017 Szczyrk
23.02.2017 – 24.02.2017 Wrocław
06.03.2017 – 07.03.2017 Lublin
23.03.2017 – 24.03.2017 Poznań
30.03.2017 – 31.03.2017 Gdańsk
10.04.2017 – 11.04.2017 Katowice
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
27.04.2017 – 28.04.2017 Warszawa
08.05.2017 – 09.05.2017 Białystok
18.05.2017 – 19.05.2017 Wrocław
01.06.2017 – 02.06.2017 Katowice
12.06.2017 – 13.06.2017 Kraków
22.06.2017 – 23.06.2017 Poznań

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1 450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy biuro@mywaytraining.pl