Bezpieczne zawieranie umów – czynności przygotowawcze

Celem szkolenia jest przedstawienie jego uczestnikom metod służących do analizy finansowej kontrahenta. Zdobyta podczas szkolenia wiedza ma na celu zminimalizowanie ryzyka realizowanych transakcji handlowych. Poza wiedzą w zakresie finansów na szkoleniu zostaną omówione problematyczne aspekty w zakresie sposobów zawierania umów.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do osób, które w codziennej pracy zajmują się kontaktami (niezależnie od jej rodzaju), pracowników działów ofertowych, kadry zarządzającej, pracowników działów księgowości. Zapraszamy również inne osoby zainteresowane przedmiotowym szkoleniem.

Program szkolenia

1. Źródła zobowiązań.
2. Czym jest zobowiązanie.
3. Pojęcie umowy handlowej.
4. Podmioty występujące o obrocie gospodarczym:
a. zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych,
b. osobowość prawna.
5. Zasada wolności umów.
6. Zasada Pacta sint servanda.
7. Klauzula rebus sic stantibus.
8. Specyfika zawierania umów handlowych:
a. czynności przygotowawcze – pojęcie,
b. listy intencyjne,
c. ogłoszenia, cenniki, reklamy, inne informacje,
d. inne czynności przygotowawcze.
9. Sposoby zawierania umów:
a. oferta i jej przyjęcie:
b. negocjacje,
c. aukcja,
d. przetarg.
10. Ocena wiarygodności kontrahenta – część prawna.
11. Ocena wiarygodności kontrahenta – część finansowa:
a. wstępna ocena wiarygodności – analiza i ocena sytuacji finansowej kontrahenta na podstawie podstawowych dokumentów finansowych,
b. poszerzona analiza wiarygodności: analiza wskaźnikowa oraz benchmarking jako narzędzia służące analizie ekonomiczno – finansowej kontrahentów,
c. analiza wg modelu Du Ponta,
d. model i wskaźnik Altmana,
e. analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem ,
f. ocena ryzyka kontrahenta – dźwignia finansowa, operacyjna i połączona,
g. zadłużenie z tytułu podatków i składek – rzetelność kontrahenta,
h. analiza terminowości spłaty zobowiązań,
i. ocena i dobór kontrahentów w prowadzonej działalności,
j. rating i scoring kontrahentów.

Czas trwania: Cena szkolenia: Terminy szkoleń:
2 dni 1450 zł netto + VAT 13.02.2017 – 14.02.2017 Szczyrk
23.02.2017 – 24.02.2017 Wrocław
06.03.2017 – 07.03.2017 Lublin
23.03.2017 – 24.03.2017 Poznań
30.03.2017 – 31.03.2017 Gdańsk
10.04.2017 – 11.04.2017 Katowice
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
27.04.2017 – 28.04.2017 Warszawa
08.05.2017 – 09.05.2017 Białystok
18.05.2017 – 19.05.2017 Wrocław
01.06.2017 – 02.06.2017 Katowice
12.06.2017 – 13.06.2017 Kraków
22.06.2017 – 23.06.2017 Poznań

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1 450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl