Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza jest rozwiązaniem organizacyjnym, które ma na celu osiągnięcie zakładanych rezultatów. To system procedur, instrukcji, zasad i mechanizmów, których zadaniem jest pomoc w zarządzaniu zmierzającym do uzyskania – przez kierownictwo – pewności, że cele jednostki zostaną osiągnięte. Celem szkolenia jest wyjaśnienie zasad i założeń kontroli zarządczej, praktyczne przedstawienie problematyki zarządzania ryzykiem.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do kadry zarządzającej, głównych księgowych oraz osób odpowiedzialnych za gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne. Zapraszamy również inne osoby zainteresowane tą tematyką szkolenia.

Program szkolenia

1. Definicja kontroli zarządczej.
2. Kontrola zarządcza, jako system odnoszący się do celów działalności jednostki.
3. Idea kontroli zarządczej, cele kontroli zarządczej.
4. Różnice między kontrolą zarządczą, a kontrolą finansową. Kontrola a audyt – adekwatność, skuteczność, efektywność.
5. Rola i obowiązki kierownika jednostki w systemie kontroli zarządczej.
6. Obowiązki pracowników w systemie kontroli zarządczej.
7. Audyt i kontrola wewnętrzna w ramach kontroli zarządczej.
8. Poziomy kontroli zarządczej.
9. Elementy kontroli zarządczej.
10. Standardy kontroli zarządczej w jednostce – obowiązki z nich wynikające.
11. Kontrola zarządcza w zakresie środowiska wewnętrznego jednostki.
12. Kontrola zarządcza w zakresie celów jednostki.
13. Zarządzanie ryzykiem i jego elementy. Cele i zasady zarządzania ryzykiem.
14. Mechanizmy kontroli w relacji do ryzyka.
15. Kontrola zarządcza w zakresie monitorowania i samooceny. Etapy postępowania.
16. Odpowiedzialność kierownika jednostki w kontroli zarządczej.
17. Odpowiedzialność pracowników w kontroli zarządczej.
18. Dokumenty i procedury – analiza przypadku:
a. Kodeks etyki
b. Ocena pracowników
c. Zespół do spraw samooceny kontroli zarządczej
d. Przygotowanie i przeprowadzenie samooceny
e. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Czas trwania: Cena szkolenia: Terminy szkoleń:
2 dni 1450 zł netto + VAT 06.02.2017 – 07.02.2017 Warszawa
16.02.2017 – 17.02.2017 Wrocław
02.03.2017 – 03.03.2017 Katowice
13.03.2017 – 14.03.2017 Lublin
30.03.2017 – 31.03.2017 Poznań
06.04.2017 – 07.04.2017 Gdańsk
20.04.2017 – 21.04.2017 Białystok
27.04.2017 – 28.04.2017 Szczyrk
08.05.2017 – 09.05.2017 Opole
22.05.2017 – 23.05.2017 Wrocław
01.06.2017 – 02.06.2017 Katowice
12.06.2017 – 13.06.2017 Lublin
29.06.2017 – 30.06.2017 Kraków

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1 450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl