Ocena wiarygodności kontrahenta oraz efektywności kontaktów

W obecnych czasach, istotną rolę odgrywa wiedza na temat naszego kontrahenta. Dokonując różnych transakcji w obrocie gospodarczym istotne jest, aby wiedzieć w jaki sposób możemy zminimalizować ich zawierania. Decydując się na zawarcie kontraktu powinniśmy potrafić ocenić jego efektywność. Celem szkolenia jest przedstawienie jego uczestnikom metod służących do analizy finansowej kontrahenta oraz oceny efektywności kontraktów. Zdobyta podczas szkolenia wiedza ma na celu zminimalizowanie ryzyka realizowanych transakcji handlowych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do osób, które w codziennej pracy zajmują się kontaktami (niezależnie od jej rodzaju), pracowników działów ofertowych, kadry zarządzającej, pracowników działów księgowości. Zapraszamy również inne osoby zainteresowane przedmiotowym szkoleniem.

Program szkolenia

1. Ocena wiarygodności kontrahenta – część prawna.
2. Ocena wiarygodności kontrahenta – część finansowa:
a. wstępna ocena wiarygodności – analiza i ocena sytuacji finansowej kontrahenta na podstawie podstawowych dokumentów finansowych,
b. poszerzona analiza wiarygodności: analiza wskaźnikowa oraz benchmarking jako narzędzia służące analizie ekonomiczno – finansowej kontrahentów,
c. analiza wg modelu Du Ponta,
d. model i wskaźnik Altmana,
e. analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem,
f. ocena ryzyka kontrahenta – dźwignia finansowa, operacyjna i połączona,
g. zadłużenie z tytułu podatków i składek – rzetelność kontrahenta,
h. analiza terminowości spłaty zobowiązań,
i. ocena i dobór kontrahentów w prowadzonej działalności,
j. rating i scoring kontrahentów.
3. Analiza i ocena efektywności kontraktów pod kątem zasad płatności, ceny oraz źródeł finansowania:
a. zysk a gotówka – relacje pomiędzy rentownością, a płynnością finansową. Zasada kasowa, a memoriałowa
b. cash flow
c. wartość pieniądza w czasie – dyskonto
d. terminy płatności – analiza dynamiczna
e. analiza wrażliwości
f. techniki i narzędzia wykorzystywane w analizie opłacalności (okres zwrotu pb, zdyskontowany okres zwrotu DPB, wartość bieżąca netto NPV)

Czas trwania: Cena szkolenia: Terminy szkoleń:
2 dni 1450 zł netto + VAT 09.02.2017 – 10.02.2017 Wrocław
27.02.2017 – 28.02.2017 Katowice
13.03.2017 – 14.03.2017 Lublin
30.03.2017 – 31.03.2017 Poznań
06.04.2017 – 07.04.2017 Gdańsk
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
08.05.2017 – 09.05.2017 Szczyrk
25.05.2017 – 26.05.2017 Wrocław
05.06.2017 – 06.06.2017 Warszawa
19.06.2017 – 20.06.2017 Białystok
29.06.2017 – 30.06.2017 Katowice

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1 450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl