Ochrona danych medycznych i osobowych pacjentów

Prawidłowe stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych jest szczególnie istotne w jednostkach, które przetwarzają dane wrażliwe, jakimi są dane medyczne. Trzeba pamiętać że przetwarzanie takich danych zasadniczo jest zakazane. Jedynym wyjątkiem jest przetwarzanie ich w celu ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia przez osoby zawodowo zajmujących się leczeniem. W efekcie zbiory i systemy informatyczne zawierające dane wrażliwe są traktowane inaczej niż wszystkie pozostałe – administrator takich zbiorów i systemów ma dodatkowe obowiązki związane z ich prowadzeniem, w szczególności musi je w specjalny sposób zabezpieczyć, zapewnić pełną gwarancje ich zabezpieczenia i nie może ich swobodnie udostępniać. Przepisy odnoszące się do ochrony danych osobowych medycznych, opisane są tak w ustawie o ochronie danych osobowych, jak w przepisach sektorowych takich jak Ustawa o działalności leczniczej, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i wielu innych.

Program szkolenia

1. Problemy ze zdefiniowaniem pojęcia „dane medyczne”:
a) Wprowadzenie
b) Przykłady użycia pojęcia „dane medyczne” w polskich tekstach prawnych
c) Europejski standard
d) Ustawa o ochronie danych osobowych
e) Nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
f) Polskie wiodące sektorowe akty prawne w dziedzinie ochrony zdrowia
2. Dane medyczne jako dane osobowe:
a) Cel ochrony danych osobowych
b) Pojęcie danych osobowych
c) Zakres ochrony danych osobowych
d) Podmioty zobowiązane do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych
e) Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
f) Prawa osób, których dane dotyczą
g) Obowiązki formalne podmiotów przetwarzających dane osobowe:
h) Relacje pomiędzy ustawą o ochronie danych osobowych a ustawami sektorowymi z dziedziny ochrony zdrowia
3. Dane medyczne jako dane wrażliwe:
a) Szczególna ochrona danych wrażliwych
b) Szczególne przesłanki przetwarzania danych wrażliwych
c) Specjalne wymogi dotyczące przetwarzania danych wrażliwych
d) Rejestracja zbiorów zawierających dane wrażliwe
e) Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych
4. Przetwarzanie danych osobowych w dokumentacji medycznej:
a) Zasady dopuszczalnego przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej – aktualne wyzwania
b) Przechowywanie danych zawartych w dokumentacji medycznej
c) Udostępnianie danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej.
d) Prowadzenie dokumentacji medycznej w świetle nowych unijnych ram prawnych ochrony danych osobowych
5. Powierzenie danych medycznych do przetwarzania. Umowy dotyczące danych osobowych medycznych:
a) Powierzenie przetwarzania danych osobowych
b) Przedmiot i treść umowy powierzenia
c) Powierzenie przetwarzania danych osobowych w sektorze publicznym
d) Tak zwane podpowierzenie przetwarzania danych osobowych
e) Powierzenie do przetwarzania danych osobowych medycznych
f) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i jego uprawnienia w przypadku powierzenia do przetwarzania danych osobowych medycznych
6. Zabezpieczenie danych osobowych medycznych:
a) Analiza ryzyka
b) Bezpieczeństwo fizyczne w obszarach przetwarzania danych
c) Bezpieczeństwo systemów informatycznych i elektronicznej dokumentacji medycznej
d) Dokumentacja opisująca sposób zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych
7. Informatyzacja przetwarzania dokumentów i danych osobowych w systemie informacji w ochronie zdrowia:
a) Zapewnienie fizycznego bezpieczeństwa pacjenta
b) Zapewnienie realizacji praw pacjenta
c) Zapewnienie dostępu do danych uprawnionym pracownikom medycznym
d) Zapewnienie danych do celów badań naukowych i celów statystycznych
e) Systemowa ochrona danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem do nich (odczyt)
f) Ochrona danych przed nieuprawnioną zmianą (odczyt i zmiana)
g) Ochrona danych przed uszkodzeniem
h) Ochrona danych przed utratą
8. Dane biometryczne i zasady ich ochrony:
a) Dane biometryczne a dane osobowe
b) Cechy biometryczne
c) Wykorzystywanie danych biometrycznych
d) Podstawy przetwarzania danych biometrycznych
e) Wyjątki od zakazu przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych
f) Zasady przetwarzania danych biometrycznych
g) Czynniki ryzyka w przetwarzaniu danych biometrycznych
h) Ocena skutków dla ochrony danych
i) Środki techniczne i organizacyjne
j) Przetwarzanie danych biometrycznych pracowników
k) Orzecznictwo sądowe i opinie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie
l) przetwarzania danych biometrycznych
m) Normatywny wymiar przetwarzania osobowych danych biometrycznych
9. Odpowiedzialność karna za naruszenie zasad ochrony danych osobowych medycznych:
a) Odpowiedzialność karna – ustawa o ochronie danych osobowych
b) Odpowiedzialność karna – Kodeks karny
c) Odpowiedzialność cywilna – zagadnienia ogólne

Czas trwania: Cena szkolenia:

Terminy szkoleń:

2 dni 1 450,00 zł netto + VAT. 09.02.2017 – 10.02.2017 Wrocław
27.02.2017 – 28.02.2017 Katowice
13.03.2017 – 14.03.2017 Lublin
30.03.2017 – 31.03.2017 Poznań
06.04.2017 – 07.04.2017 Gdańsk
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
08.05.2017 – 09.05.2017 Szczyrk
25.05.2017 – 26.05.2017 Wrocław
05.06.2017 – 06.06.2017 Warszawa
19.06.2017 – 20.06.2017 Białystok
29.06.2017 – 30.06.2017 Katowice

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1 450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl