Ochrona Danych Osobowych Pracowników i Kandydatów do Pracy.

Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie obowiązków pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych w procesie rekrutacji i zatrudnienia pracowników. Zostaną omówione praktyczne aspekty i najnowsze interpretacje prawne dotyczące spraw pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem pułapek prawnych oraz najczęściej popełnianych błędów pracodawców, kadry kierowniczej i działów kadr. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania z procedurami właściwego postępowania w typowych sytuacjach obarczonych ryzykiem naruszenia przepisów prawa, a także otrzyma szereg praktycznych wskazówek działania w sytuacjach budzących wątpliwości interpretacyjne.

 

Program szkolenia

Podstawowe obowiązki pracodawcy

 • Najważniejsze przepisy prawne
 • Rodzaje danych osobowych – dane „zwykłe” i „wrażliwe”, dane biometryczne
 • Obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych
 • Zabezpieczenie zbiorów danych oraz przykłady naruszeń bezpieczeństwa
 • Co oznacza zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz upoważnienie do przetwarzania danych

Proces rekrutacji

 • Zakres informacji, jakich pracodawca może wymagać od kandydatów do pracy i pracowników
 • Rozmowa kwalifikacyjna – o co można lub nie można pytać
 • Zakres „prześwietlania” kandydatów – m.in. referencje, Internet, zbieranie informacji o życiu prywatnym
 • Wyniki testów rekrutacyjnych jako dane osobowe

Dane osobowe zatrudnionych

 • Zakres danych osobowych niezbędnych dla realizacji obowiązków pracodawcy
 • Przykłady zbierania niedozwolonych danych – m.in. zapytanie o karalność, dane biometryczne, dane dla potrzeb ZFŚS
 • Tajemnica wynagrodzenia pracownika – zasady i wyjątki
 • Wykorzystanie wizerunku i danych pracownika dla potrzeb marketingowych
 • Halo, tu bank – zasady bezpiecznego potwierdzania danych osobowych pracownika przez telefon
 • Dane osobowe w relacjach ze związkami zawodowymi
 • Przegląd ważniejszych decyzji i interpretacji GIODO

Czas trwania: Cena szkolenia:

Terminy szkoleń:

1 dzień 500,00 zł netto + VAT. 07.02.2017 Opole
23.02.2017 Katowice
15.03.2017 Lublin
30.03.2017 Wrocław
12.04.2017 Kraków
24.04.2017 Gdańsk
10.05.2017 Katowice
19.05.2017 Białystok
29.05.2017 Poznań
12.06.2017 Warszawa
30.06.2017 Opole

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 500,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy biuro@mywaytraining.pl