Odpowiedzialność solidarna inwestora i generalnego wykonawcy

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego, które wprowadzają solidarną odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Szkolenie dotyczy przedmiotowej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy oraz możliwości zabezpieczenia podwykonawcy oraz innych uczestników procesu budowlanego.

Program szkolenia

1. Pojęcia podstawowe:

  • Inwestor
  • Generalny wykonawcy
  • Odpowiedzialność solidarna

2. Źródła powstania odpowiedzialności solidarnej inwestora i generalnego wykonawcy – podstawy prawne

3. Zakres odpowiedzialności solidarnej odpowiedzialności.

4. Ustalenie momentu powstania odpowiedzialności.

5. Solidarna odpowiedzialność a umowa z podwykonawcą – zabezpieczenie się przed roszczeniami podwykonawcy.

6. Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia przez podwykonawców – podstawy prawne.

7. Analiza przypadków.

Czas trwania:  Cena szkolenia:  Terminy szkoleń:
1 dzień 800 zł netto + VAT 06.02.2017 Opole
24.02.2017 Katowice
13.03.2017 Lublin
31.03.2017 Wrocław
10.04.2017 Kraków
28.04.2017 Gdańsk
08.05.2017 Katowice
19.05.2017 Białystok
29.05.2017 Poznań
12.06.2017 Warszawa
30.06.2017 Opole

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 800,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy biuro@mywaytraining.pl