Odpowiedzialność utrzymujących hotele

Osoby utrzymujące hotele lub podobne zakłady, ponoszą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy gości niezależnie od zawarcia umowy hotelowej.Odpowiedzialność ta może bowiem powstać jeszcze przed zawarciem takiej umowy. Niesie to za sobą odpowiedzialność utrzymujących hotele za takie sytuacje. Istotne z punktu widzenia odpowiedzialności hotelu, jest aby jego personel potrafił należycie w takiej sytuacji zareagować, znał podstawy odpowiedzialności i jego zakres. Szkolenie ma na celu przedstawienie pełnej problematyki związanej z odpowiedzialnością utrzymujących hotele.

Program szkolenia

1. Pojęcie hotelu.

2. Pojęcie utrzymującego hotel.

3. Pojęcie osoby korzystającej z hotelu.

4. Zakres odpowiedzialności.

5. Pojęcie i kwalifikacja prawna rzeczy wniesionej.

6. Wygaśnięcie roszczeń.

7. Przedawnienie roszczeń.

8. Granice obowiązku naprawienia szkody.

9. Przechowanie hotelowe.

10. Zakłady kąpielowe.

Czas trwania:  Cena szkolenia:  Terminy szkoleń:
1 dzień 500 zł netto + VAT 08.02.2017 Opole
22.02.2017 Katowice
08.03.2017 Lublin
22.03.2017 Wrocław
05.04.2017 Kraków
19.04.2017 Gdańsk
10.05.2017 Katowice
24.05.2017 Białystok
29.05.2017 Poznań
05.06.2017 Warszawa
30.06.2017 Opole

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 500,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy biuro@mywaytraining.pl