Służebność przesyłu w praktyce

Szkolenie poświęcone jest praktycznym aspektom głównie służebności przesyłu wprowadzonych do prawa cywilnego w 2008 r.. Przedstawione zostaną również zagadnienia związane ze służebnościami gruntowymi, bowiem służebność przesyłu wywodzi się ze służebności gruntowej, dlatego koniecznym jest omówienia również tego prawa. Szkolenie ma na celu przedstawienie w aspekcie praktycznym istotnych kwestii związanych z prawami i obowiązkami przedsiębiorcy przesyłowego oraz właściciela nieruchomości obciążonej z trybem powstania, zmiany i ustania służebności przesyłu, jej celu i funkcji oraz innych zagadnień praktycznych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców przesyłowych, pracowników przedsiębiorstw przesyłowych, pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, inwestorów indywidualnych, firm budowlanych i deweloperskich, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami. Zapraszamy również inne osoby zainteresowane przedmiotowym zagadnieniem.

Program szkolenia

1. Służebności gruntowe. Podstawowe regulacje prawne:
a. Służebności gruntowehttp.
b. Służebności drogi koniecznej.
c. Problematyka prawna służebności emisji.
d. Służebność przesyłu a inne służebności.
e. Służebność przesyłu a inne instrumenty prawne korzystania z cudzych nieruchomości.
2. Zakres podmiotowy służebności przesyłu:
a. Pojęcie przedsiębiorcy.
b. Pojęcie urządzenia przesyłowego oraz innego urządzenia podobnego.
c. Zamiar wybudowania urządzeń lub własność urządzeń jako przesłanki ustanowienia służebności przesyłu.
d. Podmiot, którego nieruchomość można obciążyć służebnością przesyłu.
3. Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości i przedsiębiorcy przesyłowego:
a. Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości.
b. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy przesyłowego.
4. Powstanie służebności, jej zmiana i ustanie:
a. Powstanie służebności. Umowa.
b. Ustanowienie służebności przesyłu na podstawie orzeczenia sądu 102.
c. Zasiedzenie służebności.
d. Zmiana służebności.
e. Ustanie służebności.
5. Służebność przesyłu na użytkowaniu wieczystym.
6. Służebność przesyłu urządzeń energetycznych.
7. Wycena służebności przesyłu
a. Zasady ustalania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.
b. Zasady określania wartości służebności przesyłu.
c. Zasady ustalania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
8. Wycena służebności emisji.
9. Przedawnienie roszczeń związanych ze służebnością przesyłu:
a. Przedawnienie roszczeń właściciela nieruchomości obciążonej
b. Przedawnienie roszczeń przedsiębiorcy przesyłowego
c. Przedawnienie roszczeń z art. 3052 k.c.
10. Wybrane klauzule umowne dotyczące ustanawiania służebności przesyłu

Czas trwania: Cena szkolenia: Terminy szkoleń:
2 dni 1450 zł netto + VAT 06.02.2017 – 07.02.2017 Warszawa
16.02.2017 – 17.02.2017 Wrocław
02.03.2017 – 03.03.2017 Katowice
13.03.2017 – 14.03.2017 Lublin
30.03.2017 – 31.03.2017 Poznań
06.04.2017 – 07.04.2017 Gdańsk
20.04.2017 – 21.04.2017 Białystok
27.04.2017 – 28.04.2017 Szczyrk
08.05.2017 – 09.05.2017 Opole
22.05.2017 – 23.05.2017 Wrocław
01.06.2017 – 02.06.2017 Katowice
12.06.2017 – 13.06.2017 Lublin
29.06.2017 – 30.06.2017 Kraków

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1 450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy biuro@mywaytraining.pl