Umowy w obrocie gospodarczym

Szkolenie ma celu pogłębienie państwa wiedzy w zakresie konstruowania umów i analizy ich treści, zabezpieczania interesów stron a także wyposażenie państwa w umiejętność praktycznego zastosowania uzyskanych informacji. Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców, pracowników działów prawnych, pracowników odpowiedzialnych za zawieranie i nadzorowanie umów, osób zarządzających firmami, jak również do wszystkich innych osób, którym przydatna może się okazać wiedza z zakresu umów.

Program szkolenia

 1. Omówienie stron umowy, czyli kto posiada zdolność do zawierania umów:
 • Osoby fizyczne (zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych)
 • Osoby prawne
 • Jednostki organizacyjne nie wyposażone w osobowość prawną (ograniczona zdolność prawna)
 1. Reprezentacja podmiotów przystępujących do zawarcia umowy
 • Osobiste czynności osób fizycznych
 • Reprezentacja osób prawnych i znaczenie w tym zakresie krajowego rejestru sądowego
 • Pełnomocnictwo
 • Prokura
 1. Pojęcia podstawowe w zakresie zawarcia umów:
 • Umowa jako zgodne oświadczenia woli stron
 • Oświadczenia woli i jej wady
 • Sposoby zawarcia umów
 • Rodzaje umów: dwustronne i wielostronne, zobowiązujące i rozporządzające, wzajemne, nazwane i nienazwane
 • Przedmiotowo i podmiotowo istotne elementy umowy
 • Forma zawarcia umowy i jej znaczenie dla skuteczności umowy (forma ustna, forma pisemna, forma aktu notarialnego)
 1. Kodeksowe umowy handlowe – omówienie.
 2. Pozakodeksowe umowy handlowe – omówienie.
 3. Wadliwość umów.
 4. Prawo odstąpienia od umowy.
 5. Zabezpieczanie umów – omówienie wybranych zabezpieczeń.
 6. Dochodzenie roszczeń wynikających z umowy – podstawy prawne
 7. Windykacja przed skierowaniem sprawy do sądu w aspekcie dowodowym
 8. Przymusowe dochodzenie roszczeń.
 9. Analiza wybranych umów na przykładach.

 

Czas trwania:  Cena szkolenia:  Terminy szkoleń:
2 dni 1 450 zł netto + VAT 06.02.2017 – 07.02.2017 Warszawa
16.02.2017 – 17.02.2017 Wrocław
02.03.2017 – 03.03.2017 Katowice
13.03.2017 – 14.03.2017 Lublin
30.03.2017 – 31.03.2017 Poznań
06.04.2017 – 07.04.2017 Gdańsk
20.04.2017 – 21.04.2017 Białystok
27.04.2017 – 28.04.2017 Szczyrk
08.05.2017 – 09.05.2017 Opole
22.05.2017 – 23.05.2017 Wrocław
01.06.2017 – 02.06.2017 Katowice
12.06.2017 – 13.06.2017 Lublin
29.06.2017 – 30.06.2017 Kraków

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy biuro@mywaytraining.pl