„Mamy różne poglądy, odmienną pracę. Lecz kiedy się nad tym zastanowić, jest jedna rzecz wspólna dla całej organizacji – człowiek.” Mocny i efektywny zespół jest filarem prężnie działającej organizacji. Stworzenie takiego zespołu wymaga działań ukierunkowanych na budowanie zespołowego poczucia celu i wartości, rozwijania zdolności współpracy i efektywnej komunikacji, która gwarantuje porozumienie. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne dla budowania i zarządzania zespołem. Uczestnicy zapoznają się z zasadami tworzenia i funkcjonowania zespołów, przyjrzą się ich mocnym i słabym stronom, będą w stanie efektywnie zarządzać własnym potencjałem i wykorzystywać go zarówno do rozwoju osobistego jak i rozwoju swej organizacji.

Celem szkolenia jest:

• Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne dla budowania i zarządzania zespołem.
• Poznanie uczestników z zasadami tworzenia i funkcjonowania zespołów.
• Nauczenie uczestników efektywnego zarządzania własnym potencjałem i wykorzystywania go zarówno do rozwoju osobistego jak i rozwoju swej organizacji.
• Zdobycie, pogłębienie wiedzy z zakresu: tworzenia zespołu, zarządzania zespołem, grupowego podejmowania decyzji, efektywnej komunikacji, specyfiki procesów grupowych.
• Doskonalenie kluczowych kompetencji menadżerskich w zakresie tworzenia skutecznego i efektywnego zespołu i zarządzania nim, skutecznej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych, rozpoznawanie potencjału i wykorzystanie możliwości z zespołu.
• Autodiagnoza własnych zasobów, identyfikacja obszarów do zmiany, poznanie indywidualnych stylów komunikowania się.

Program Szkolenia

Grupa a zespół. Struktura.
• Przemiana grupy w zespół
• Zespoły zintegrowane i efektywne a zespoły nieskuteczne, zdezintegrowane
• Charakterystyka i rodzaje struktur
• Poziomy rozwoju zawodowego i społecznego zespołu

Cykl pracy (życia) zespołu.
• Etapy rozwoju/ powstawania zespołu
• Cele, zasoby, sposób pracy, motywowanie, oceny, skład grupy, liderzy
• Style kierowania a etapy rozwoju zespołów – sytuacyjne modele kierowania

Praca zespołowa zalety, wady.
• Charakterystyka pracy zespołowej, czynniki pracy zespołowej
• Korzyści i zagrożenia
• Zachowania wspierające i utrudniające efektywność pracy
• Obszary funkcjonowania zespołów
• Zasady pracy w zespole

Role zespołowe.
• Zespół a osobowość/ -Typ osobowości a preferowane role
• Znaczenie ról grupowych według koncepcji Belbin’a
• Budowanie pozytywnych relacji między członkami

Skuteczna komunikacja w zespole.
• Aktywne słuchanie, parafraza, przekazywanie informacji, informacja zwrotna, kluczowe zdania
• Bariery w komunikacji, identyfikacja i pokonywanie
• Problematyka spostrzegania w organizacji- metoda okna Johari
• Delegowanie i egzekwowanie zadań
• Zasady oceniania – pochwały i krytyki

Grupowe podejmowanie decyzji
• Strategie i metody grupowego podejmowania decyzji – grupy interaktywne, delfickie i nominalne-Wady, zalety, zastosowanie

Czas trwania: Cena szkolenia:

Terminy szkoleń:

2 dni 1450,00 zł netto + VAT. 09.02.2017 – 10.02.2017 Wrocław
27.02.2017 – 28.02.2017 Katowice
13.03.2017 – 14.03.2017 Lublin
30.03.2017 – 31.03.2017 Poznań
06.04.2017 – 07.04.2017 Gdańsk
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
08.05.2017 – 09.05.2017 Szczyrk
25.05.2017 – 26.05.2017 Wrocław
05.06.2017 – 06.06.2017 Warszawa
19.06.2017 – 20.06.2017 Białystok
29.06.2017 – 30.06.2017 Katowice

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl