Skuteczna komunikacja w pracy menadżera

Fundamentem sprawnego zarządzania jest opanowanie zasad i narzędzi skutecznej komunikacji. Właściwa komunikacja w miejscu pracy zapewnia zaangażowanie pracowników, integrację i identyfikację z organizacją, dla której pracują oraz zwiększa ich potencjał zadaniowy.

Dzięki udziałowi w szkoleniu:
• Poznasz zasady budowania skutecznego kontaktu z pracownikami;
• Nauczysz się świadomie dostosowywać komunikaty do różnych typów współpracowników i konkretnych sytuacji zawodowych;
• Dowiesz się, jak dzięki poprawnej komunikacji, zbudować pozytywną atmosferę w zespole;
• Nauczysz się, jak za pomocą poznanych modeli komunikacyjnych radzić sobie z konfliktami w zespole.

Program szkolenia

Komunikacja „jeden na jeden” ujęcie: kierownik – pracownik, kierownik – klient, kierownik – przełożony, kierownik – współpracownik.
• Umiejętności efektywnej komunikacji – jak mówić skutecznie?
• Wpływ komunikacji niewerbalnej – jak zachowywać się podczas spotkania?
• Perswazyjny model prezentacji – jak przekonująco prezentować swoje stanowiko \ ofertę podczas rozmowy?
• Przygotowanie do trudnych rozmów – jak skutecznie przygotować się do rozmowy?
• Strategie prowadzenia rozmów – jak mogą być prowadzone rozmowy?
• Zasady przełamywania trudnych sytuacji w rozmowach – co zrobić w sytuacji, która wydaje się patowa?, jak odmówić nie niszcząc relacji w pracy?
• Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych – jak rozgrywać sytuacje konfliktowe?
• Konstruktywna krytyka – jak przekazywać negatywne informacje nie niszcząc relacji?
• Delegowanie zadań pracownikom – jak skutecznie przekazywać zadnia i odpowiedzialności?

Komunikacja „kierownik na forum grupy”: kierownik – pracownicy, kierownik – grupa klientów, kierownik – współpracownicy, kierownik – zarząd.
• Komunikacja niewerbalna z audytorium – jak kształtować swój wizerunek?
• Zasady mówienia o zmianach w firmie – jak oddziaływać na pracowników w procesie zmian organizacyjnych?
• Przygotowanie do wystąpienia – jak przygotować materiał do prezentacji?
• Skuteczna argumentacja – jak przygotować argumentację do prezentacji?
• Wstęp do wystąpienia – jak dobrze rozpocząć prezentację?
• Właściwa część wystąpienia – jak skutecznie przedstawiać główną myśl?
• Zakończenie wystąpienia – jak zamknąć prezentację?
• Nieprzychylna publiczność – jak prowadzić prezentację dla sceptyków? [/wptab]

Czas trwania:  Cena szkolenia:  Terminy szkoleń:
2 dni 1 450 zł netto + VAT 13.02.2017 – 14.02.2017 Szczyrk
23.02.2017 – 24.02.2017 Wrocław
06.03.2017 – 07.03.2017 Lublin
23.03.2017 – 24.03.2017 Poznań
30.03.2017 – 31.03.2017 Gdańsk
10.04.2017 – 11.04.2017 Katowice
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
27.04.2017 – 28.04.2017 Warszawa
08.05.2017 – 09.05.2017 Białystok
18.05.2017 – 19.05.2017 Wrocław
01.06.2017 – 02.06.2017 Katowice
12.06.2017 – 13.06.2017 Kraków
22.06.2017 – 23.06.2017 Poznań

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1 450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl