Umiejętność pracy w zespole.

Efektywny zespół można poznać po kilku cechach: silnym poczuciu wspólnego celu, zaangażowaniu i wysokiej motywacji do pracy, poczuciu współodpowiedzialności za to, co dzieje się w firmie, szybkiej i sprawnej pracy, dobrej atmosferze czy też otwartym i bezpośrednim sposobie porozumiewania się wewnątrz zespołu. Jednak grupa ludzi nie od razu staje się autentycznym zespołem – potrzeba do tego czasu i umiejętności. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat jakości pracy zespołowej, nabycie i udoskonalenie umiejętności wypracowywania skutecznych zasad współpracy w zespole, nabycie i udoskonalenie umiejętności sposobów budowania konstruktywnych relacji międzyludzkich, nabycie wiedzy o technikach słuchania i zadawania pytań, nabycie wiedzy o czterech stylach komunikacji, okolicznościach ich stosowania oraz dostosowania stylu przekazu do rozmówcy, nabycie i udoskonalenie umiejętności dostrzegania ważności komunikatów niewerbalnych oraz prawidłowego ich stosowania, nabycie i udoskonalenie umiejętności zadawania trafnych pytań, ułatwiających zrozumienie,nabycie i udoskonalenie umiejętności udzielania prawidłowo skonstruowanej informacji zwrotnej. Szkolenie prowadzone jest w formie mini wykładu, prezentacji, dyskusji, warsztatów, odgrywania ról, pracy na przypadkach, ćwiczeń, symulacji, analizy oraz wymiany doświadczeń. W każdym module szkoleniowym uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań. W sytuacji zaistnienia takiej potrzeby, szkolenie może być modyfikowane (zgodnie z tematem głównym szkolenia) w celu jak najlepszego przekazania wiedzy uczestnikom.

Program szkolenia

1. Wstęp:
• ćwiczenia wprowadzające i integrujące grupę

2. Skuteczny zespół:
• po czym poznać, że grupa jest zespołem
• cykle pracy zespołowej – inicjatywa – tworzenie alternatywnych rozwiązań – koordynacja – realizacja
• generowanie skutecznych działań adekwatnych do fazy grupowej
• ćwiczenia

1. Cechy charakterystyczne dla efektywnych i dysfunkcyjnych zespołów:
• efektywność zespołu i znaczenie – wspólnoty celów – przepływu informacji – elastyczności – jasnych oczekiwań – umiejętności rozwiązywania konfliktów
• ćwiczenia

2. Style zachowania, role grupowe i poczucie współodpowiedzialności:
• role grupowe związane z realizacją zadań – odkrywanie – wiązanie – porządkowanie – ponaglanie – udzielanie informacji – szukanie informacji – wyrażanie opinii – pytanie o opinię – delegowanie zadań
• ćwiczenia

1. Style w komunikacji według D. Merrilla:
• rodzaje stylów w komunikowaniu się
• rozpoznawanie dominujących stylów komunikacyjnych w praktyce
• sposoby komunikowania się z osobami przejawiającymi różne style gwarancją porozumienia
• ćwiczenia

2. Tworzenie informacji zwrotnej:
• model informacji zwrotnej
• ocenianie – wpływ na jasność przekazu
• ćwiczenia

Komunikacja werbalna i niewerbalna:
• komunikacja werbalna – metody użycia i prawidłowości w posługiwaniu się słowem
• komunikat „JA” gwarancją porozumienia
• zadawanie pytań – rodzaje pytań, siła pytań otwartych i „mocnych” • sztuka udzielania i przyjmowania informacji wrotnych
• zakazane zdania, ukryty komunikat – moc słowa „dziękuję”
• komunikacja niewerbalna i mowa ciała – mowa ciała – aktywne słuchanie
• przekaz niewerbalny
• podsumowanie
• parafraza
• odzwierciedlenie – proksemika (strefy dystansu)
• ćwiczenia

Reguły wywierania wpływu – pozytywne uwarunkowania we współpracy zespołu
• lubienia
• wzajemności
• społecznego dowodu słuszności
• niedostępności
• konsekwencji
• autorytetu
• rekomendacji
• kontrastu
• podobieństwa
• zaangażowania
• kwalifikowanych pytań zwrotnych
• stopy w drzwiach
• drzwiami w twarz
• na szczeniaka
• ćwiczenia

1. Zarządzanie własnym rozwojem – kształtowanie postawy proaktywnej do wyzwań:
• sposoby opanowania emocji i zachowania spokoju
• postawa asertywna podstawą wierności własnym wartościom i porozumienia
• metody redukcji stresu
• profesjonalna postawa i przygotowanie – dbałość o interesy, wzbudzanie zaangażowania
• nauka i dokształcanie
• nagradzanie siebie – fundament poczucia zadowolenia i efektywności
• ćwiczenia

2. Podsumowanie

Czas trwania: Cena szkolenia:

Terminy szkoleń:

2 dni 1450,00 zł netto + VAT. 13.02.2017 – 14.02.2017 Szczyrk
23.02.2017 – 24.02.2017 Wrocław
06.03.2017 – 07.03.2017 Lublin
23.03.2017 – 24.03.2017 Poznań
30.03.2017 – 31.03.2017 Gdańsk
10.04.2017 – 11.04.2017 Katowice
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
27.04.2017 – 28.04.2017 Warszawa
08.05.2017 – 09.05.2017 Białystok
18.05.2017 – 19.05.2017 Wrocław
01.06.2017 – 02.06.2017 Katowice
12.06.2017 – 13.06.2017 Kraków
22.06.2017 – 23.06.2017 Poznań

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl