Wypalenie zawodowe jako wyzwanie dla kierownika i problem dla pracownika

Wypalenie zawodowe (professional burnout) to odpowiedź organizmu na stres, którego źródłem jest sytuacja w pracy. Może być ono reakcją na długotrwałe przeciążenie obowiązkami, zbyt odpowiedzialne i trudne zadania lub wyczerpującą, monotonną i nudną pracę. W takich warunkach następuje utrata motywacji do pracy, a działania, pierwotnie wykonywane z pasją i przyjemnością, teraz są kojarzone z przymusem. Objawy, odnosząc się początkowo bezpośrednio do naszego funkcjonowania w pracy, stopniowo ogarniają pozostałe obszary życia człowieka. Problem wypalenia zawodowego może dotyczyć każdego i na każdym stanowisku, jednak największe ryzyko jego wystąpienia związane jest z pełnieniem funkcji stresogennych (np. kierowniczych) oraz zawodami wymagającymi intensywnych kontaktów z ludźmi. Celem szkolenia jest wypracowanie praktycznych umiejętności rozpoznawania i szybkiego reagowania na syndrom wypalenia u pracowników, wykształcenie u uczestników pożądanych dla firmy zachowań, nabycie wiedzy i umiejętności na temat zapobiegania wypaleniu zawodowemu, nabycie umiejętności i nawyku wzajemnego, skutecznego motywowania się przez pracowników w grupie, wypracowanie umiejętności rozpoznawania i wykrywania syndromów wypalenia zawodowego u siebie oraz u swoich pracowników i współpracowników, nabycie wiedzy oraz wypracowanie umiejętności sposobów wpływania na wzrost własnej efektywności oraz wzrost efektywności i skuteczności pracy. Szkolenie prowadzone jest w formie mini wykładu, prezentacji, dyskusji, warsztatów, odgrywania ról, pracy na przypadkach, ćwiczeń, symulacji, analizy oraz wymiany doświadczeń. W każdym module szkoleniowym uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań. W sytuacji zaistnienia takiej potrzeby, szkolenie może być modyfikowane (zgodnie z tematem głównym szkolenia) w celu jak najlepszego przekazania wiedzy uczestnikom.

Program szkolenia

1. Wstęp:
• ćwiczenia wprowadzające i integrujące grupę

2. Czym jest wypalenie zawodowe:
• jak rozpoznać u siebie objawy
• czy jestem podatny na wypalenie i czy ono mi grozi
• jakie są predyspozycje
• jakie są sposoby zapobiegania wypaleniu

1. Przydatne techniki ochrony przed wypaleniem:
• życia
• określanie celu metodą SMART
• priorytety wg macierzy Eisenhowera

2. Motywacja:
• czym jest motywacja
• rola motywacji wewnętrznej
• motywacje na cele dodatnie i ujemne (dążenie i unikanie)
• trzy cechy motywacji

Motywacja – skuteczne techniki samo motywacji:
• sposoby wzmacniania motywacji wewnętrznej
• efektywne sposoby na poszukiwanie wewnętrznego motywowania
• wpływ pragnienia sukcesu
• poznanie technik wyobrażeniowych pomocnych w motywowaniu siebie
• ćwiczenie auto motywowania poprzez analizę celów i zasobów
• priorytety – ćwiczenie rozpoznawania hierarchii wartości w celu motywowania
• własny styl wyjaśniania sukcesów i porażek
• wyobraźnia – wróg i przyjaciel motywacji

1. Stres:
• czym jest stres i po co nam jest potrzebny
• jak wykorzystać stres pozytywny tzw. Eustres
• rozpoznanie własnych stresorów
• techniki pracy ze stresem
• jak kontrolować emocje

2. Podsumowanie

Czas trwania: Cena szkolenia:

Terminy szkoleń:

2 dni 1450,00 zł netto + VAT. 13.02.2017 – 14.02.2017 Szczyrk
23.02.2017 – 24.02.2017 Wrocław
06.03.2017 – 07.03.2017 Lublin
23.03.2017 – 24.03.2017 Poznań
30.03.2017 – 31.03.2017 Gdańsk
10.04.2017 – 11.04.2017 Katowice
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
27.04.2017 – 28.04.2017 Warszawa
08.05.2017 – 09.05.2017 Białystok
18.05.2017 – 19.05.2017 Wrocław
01.06.2017 – 02.06.2017 Katowice
12.06.2017 – 13.06.2017 Kraków
22.06.2017 – 23.06.2017 Poznań

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl