Zarządzanie konfliktem

Konflikty od wieków były „motorem postępu”, czynnikiem aktywizującym, integrującym, stwarzającym warunki do zdobywania kompetencji interpersonalnych, w tym takich umiejętności, jak tolerancja i dochodzenie do kompromisu. Konflikty również dziś są szkołą społecznego współżycia, w której partnerzy uczą się wyrażać swoje opinie, poglądy, stanowiska, a co za tym idzie – bronić ich, walczyć o przeforsowanie własnych dążeń w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym kodeksem moralnym.To czy konflikt będzie miał konstruktywny wpływ na zarządzaną organizację czy zespół ludzi zależy głównie od umiejętności lidera i przywódcy. Złe zarządzanie konfliktem doprowadza do powstania zaburzonych postaw, napięcia i walk – otwartych i tych ukrytych objawiających się sabotażem, bojkotem, szykanami. Uczestnicząc w szkoleniu nabędziecie Państwo umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów konfliktu, miejętności dostrzeganie konfliktu w jego wczesnej fazie, poznacie praktyczne metody i techniki rozwiązywania konfliktów, udoskonalicie umiejętności kształtowania relacji ze współpracownikami opartych na jasnej komunikacji, czyli komunikacji „wprost”, jak również nabędziecie i udoskonalicie umiejętności kierowania konfliktem. Szkolenie prowadzone jest w formie mini wykładu, prezentacji, dyskusji, warsztatów, odgrywania ról, pracy na przypadkach, ćwiczeń, symulacji, analizy oraz wymiany doświadczeń. W każdym module szkoleniowym uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań. W sytuacji zaistnienia takiej potrzeby, szkolenie może być modyfikowane (zgodnie z tematem głównym szkolenia) w celu jak najlepszego przekazania wiedzy uczestnikom.

Program szkolenia

Wstęp:
• ćwiczenia wprowadzające i integrujące grupę.

Konflikt:
• przyczyny konfliktu,
• pozytywne i negatywne skutki konfliktu,
• ćwiczenia.

Komunikacja przy zarządzaniu konfliktem w zespole i w organizacji:
• bariery w komunikacji i ich eliminowanie,
• unikanie napięć i nieporozumień,
• warunki skutecznego porozumiewania się w grupie,
• normy i zasady współpracy w zespole,
• relacje w zespole,
• ćwiczenia.

Sposoby efektywnej komunikacji z ludźmi o różnych typach osobowości:
• test osobowości,
• cztery typy osobowości,
• określenie jak skutecznie współpracować z ludźmi reprezentującymi różne typy osobowości,
• socjogram jako technika badania stosunków międzyludzkich w małych grupach pracowniczych,
• ćwiczenia.

Zarządzanie konfliktem:
• techniki wywierania wypływu pozwalające kierować konfliktem zgodnie z celem jaki chcemy osiągnąć,
• sposoby reakcji ludzi w sytuacji konfliktu,
• analiza postaw i zachowań osób w sytuacjach konfliktowych – określanie indywidualnego stylu zachowania,
• jednostki konfliktowe,
• rozpoznawanie konfliktu w jego wczesnej fazie,
• ćwiczenia.

Rozwiązywanie konfliktów:
• rodzaje konfliktów,
• rozwiązywanie konfliktów: – obserwacja, – doradzanie stronom sporu, – mediacja, – arbitraż,
• style rozwiązywania konfliktów: – dostosowanie, – unikanie, – kompromis, – dominacja, – współpraca,
• dostosowanie stylów do sytuacji,
• ćwiczenia.

Wpływ konfliktu na pracę własną oraz zespołu.

Podsumowanie.

Czas trwania: Cena: Terminy szkoleń:
2 dni 1450 zł netto + VAT 06.02.2017 – 07.02.2017 Warszawa
16.02.2017 – 17.02.2017 Wrocław
02.03.2017 – 03.03.2017 Katowice
13.03.2017 – 14.03.2017 Lublin
30.03.2017 – 31.03.2017 Poznań
06.04.2017 – 07.04.2017 Gdańsk
20.04.2017 – 21.04.2017 Białystok
27.04.2017 – 28.04.2017 Szczyrk
08.05.2017 – 09.05.2017 Opole
22.05.2017 – 23.05.2017 Wrocław
01.06.2017 – 02.06.2017 Katowice
12.06.2017 – 13.06.2017 Lublin
29.06.2017 – 30.06.2017 Kraków

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl