Zarządzanie produkcją – optymalizacja procesów produkcyjnych z wykorzystaniem koncepcji Lean

W zarządzaniu produkcją zasadniczym elementem układanki są Liderzy rozumiani jako kadra zarządzająca produkcją, odpowiedzialna za zredukowanie kosztów przy jednoczesnym wzroście produkcji i terminowości realizowania zleceń oraz za pomiar, zarządzanie i usprawnianie swoich procesów. Wymaga to od nich szerokiej wiedzy z zakresu skutecznych metod organizacji procesów planowania i koordynacji produkcji oraz kompetencji zarówno miękkich jak i twardych (narzędzia Lean Management).
W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo jak zoptymalizować i udoskonalić poszczególne procesy, jak zintensyfikować produktywność bez potrzeby wysokich nakładów pieniężnych oraz jak redukować błędy i wady produktów. Właściwie zarządzana produkcja przynosi przedsiębiorstwu ogromne korzyści, pozwala szybko reagować na zmieniające się potrzeby konsumenta, uwalnia zamrożony kapitał i daje szansę rozwoju organizacji.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie.
2. Lean Management – Szczupłe zarządzanie.
• Źródło i koncepcja szczupłego zarządzania.
• Podstawowe zasady szczupłego zarządzania organizacją.
• Zastosowanie Szczupłego zarządzania w praktyce.
• Przesłanki zastosowania Szczupłego zarządzania.
• Uwarunkowania wdrożenia Szczupłego zarządzania.
• Instrumenty i narzędzia Szczupłego zarządzania.
• Zastosowanie zasad Szczupłego zarządzania w procesie produkcyjnym.
3. Instrumenty i techniki Szczupłego zarządzania.
• Identyfikacja wartości dla klienta.
• Identyfikacja strumienia wartości.
• Rodzaje marnotrawstwa.
• Autonomizacja i jej warianty.
• Wykres spaghetti – ścieżka ruch produktu.
• Metodyka 5S.
• Metodyka Six Sigma.
• TPM zapewnienie pełnej sprawności i dostępności maszyn i urządzeń.
• Technika SMED skrócenie przezbrojeń maszyn i urządzeń oraz linii produkcyjnych.
• Kluczowe wskaźniki efektywności jako mierniki działań stałego doskonalenia.
• DFMA.
• FMEA.
• FTA.
• 5x Why.
• Diagram Ishikawy.
• Hoshin kanri.
4. Lean and Green. Wykorzystane koncepcji Szczupłego zarządzania do ograniczenie negatywnego oddziaływania procesu produkcyjnego, produktów i usług na środowisko.
5. Szczupła produkcja
6. Łańcuch dostaw.

Czas trwania: Cena szkolenia: Terminy szkoleń:
2 dni 1 450,00 zł netto + VAT 09.02.2017 – 10.02.2017 Wrocław
27.02.2017 – 28.02.2017 Katowice
13.03.2017 – 14.03.2017 Lublin
30.03.2017 – 31.03.2017 Poznań
06.04.2017 – 07.04.2017 Gdańsk
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
08.05.2017 – 09.05.2017 Szczyrk
25.05.2017 – 26.05.2017 Wrocław
05.06.2017 – 06.06.2017 Warszawa
19.06.2017 – 20.06.2017 Białystok

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1 450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje:
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy biuro@mywaytraining.pl