Zarządzanie projektami

Najprościej można powiedzieć, że zarządzanie projektem jest dziedzina, która zajmuje się efektywnym osiąganiem celów projektów przy jednoczesnej neutralizacji wpływu istniejących ograniczeń i ryzyka, jak również budowaniem motywacji zespołu projektowego i właściwą komunikacją pomiędzy uczestnikami projektu. Jednym z elementów zarządzanie projektami jest wiedza w zakresie eliminowania ryzyka porażki. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik zdobędzie umiejętności przeprowadzenia konkretnego projektu. Pozna metody i narzędzia wspomagające projekt. Jednym słowem uczestnicząc w szkoleniu nabędzie się umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania projektem.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do kadry pionów zarządzania, jak również do osób chcących zdobyć wiedzę w zakresie skutecznego organizowania i zarządzania projektami oraz zespołem projektowym.

Program szkolenia

1. Projekt – definicja
2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa z realizowanymi projektami
3. Biuro projektów w przedsiębiorstwie
4. Kierownik i członkowie zespołu projektowego
5. Zespół projektowy i jego struktura
6. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
7. Zarządzanie jakością w projekcie
8. Harmonogram projektu
9. Budżet projektu
10. Zasoby ludzkie i materialne w projekcie
11. Kontrola realizacji projektu
12. Planowanie i kontrola projektów
13. Plan podstawowy realizacji projektu – karta projektu
14. Struktura podziału pracy w projekcie
15. Ścieżka krytyczna w projekcie
16. Zasoby i budżet projektu
17. Ryzyko w projekcie

Czas trwania: Cena szkolenia: Terminy szkoleń:
2 dni 1450,00 zł netto + VAT 13.02.2017 – 14.02.2017 Szczyrk
23.02.2017 – 24.02.2017 Wrocław
06.03.2017 – 07.03.2017 Lublin
23.03.2017 – 24.03.2017 Poznań
30.03.2017 – 31.03.2017 Gdańsk
10.04.2017 – 11.04.2017 Katowice
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
27.04.2017 – 28.04.2017 Warszawa
08.05.2017 – 09.05.2017 Białystok
18.05.2017 – 19.05.2017 Wrocław
01.06.2017 – 02.06.2017 Katowice
12.06.2017 – 13.06.2017 Kraków
22.06.2017 – 23.06.2017 Poznań

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1 450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje:
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy biuro@mywaytraining.pl