Zarządzanie stresem

Stres wywołuje każda zmiana w otoczeniu, pozytywna lub negatywna, która oceniana jest przez nas jako obciążająca lub przekraczająca nasze możliwości. Podczas trzydniowego szkolenia dowiesz się, jaka jest istota stresu, jego źródła, a także w jaki sposób radzić sobie ze stresem w codziennych sytuacjach- zawodowych i prywatnych. Dzięki zastosowaniu różnorodnych form pracy na szkoleniu, staje się ono niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne. Celem a zarazem korzyściami płynącymi z udziału w szkoleniu jest:
• pogłębienie wiedzy w zakresie skutecznego zarządzania stresem
• zwiększenie własnej skuteczności w działania w sytuacjach stresowych
• nabycie i udoskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
• zwiększenie własnej odporności na stres
• nabycie umiejętności efektywności redukcji stresu gdy on już wystąpił
• zwiększenie efektywności zapobiegania sytuacjom stresowym
• poznanie indywidualnych stresorów i dobór narzędzi im zapobiegającym
• poznanie technik redukujących stres i napięcie zawodowe

Program szkolenia

1. Wstęp:
• ćwiczenia wprowadzające i integrujące grupę

2. Mechanizm powstawania stresu:
• stres jako interpretacja sytuacji a nie sytuacja
• objawy stresu
• typowe reakcje na stres, jak funkcjonujemy w trudnych sytuacjach
• sposoby zapobiegania – by stres nie nastąpił lub był łagodniejszy
• ćwiczenia

1. Objawy stresu:
• reakcje fizyczne
• reakcje psychologiczne
• zmiany w zachowaniu
• ćwiczenia

2. Typowe reakcje na stres:
• emocjonalne i zadaniowe nastawienie do stresu
• strategia poznawcza
• strategia emocjonalna
• fantazje, myślenie życzeniowe
• współdziałanie z innymi
• ćwiczenia

Sposoby zapobiegania i radzenia sobie z emocjami i stresem:
• sposoby wypierania emocji – racjonalizacja – projekcja – stłumienie – przemieszczenie itp.
• tłumienie a transformowanie emocji
• identyfikowanie własnego wzorca
• sytuacja wewnętrzna a sytuacja zewnętrzna
• zarządzanie emocjami w sytuacjach trudnych – rola wyrażania emocji i odreagowywania napięcia – szybkie sposoby pozbywania się negatywnych emocji – wyrażanie emocji pozytywnych
• psychosomatyczne konsekwencje obciążenia stresem
• autodiagnoza indywidualnych obszarów zagrożeń
• rodzaje oddechu
• praktyka świadomego oddechu
• „Zmniejszamy stres” – ustalanie celu, który pomaga zmniejszyć stres oraz przeanalizować sposoby jego osiągnięcia
• techniki relaksacyjne – „Relaksacja przez oddychanie” – „Trening autogenny” (oddychanie połączone z wizualizacją, rozluźnianie mięśni) – „Relaksacja Progresywna” – „Techniki wizualizacyjne, pomagające kreatywnie znajdować rozwiązania problemów”
• wpływ kondycji psychofizycznej
• wiara w siebie i jej wpływ na poziom stresu
• ćwiczenia

Świadoma komunikacja:
• czym jest świadoma komunikacja
• moje emocje a emocje innych ludzi
• relacje z samym sobą a relacje z innymi
• oczekiwania a emocje
• ograniczenia emocjonalne w komunikacji
• ćwiczenia

Asertywność a stres:
• jak mówić „nie” w sytuacjach stresujących – obszary trudności w odmawianiu – jak mówić „nie” by brzmiało przyjaźnie
• asertywne wyrażanie próśb – dlaczego prośby bywają nieskuteczne – jak formułować asertywną prośbę
• oceny – czyli krytyka i jej wpływ na poziom naszego stresu – kiedy warto wypowiadać krytykę – problemy z przyjmowaniem krytyki – co robić z nie konstruktywną krytyką – oddzielenie opinii od faktów
• wyrażanie własnych opinii, gdy są one sprzeczne z poglądami innych – jak dyskutować, gdy inni mają odmienne poglądy – typowe błędy w wyrażaniu opinii – jak asertywnie wyrażać własne opinie
• jak zmieniać relacje, które są dla nas krzywdzące – komunikat JA i komunikat TY – metody ustanawiania konstruktywnych relacji – hamowanie agresji a problemy z wyrażaniem emocji – asertywna obrona przed gniewem i agresją
• ćwiczenia

1. Skuteczne zarządzanie stresem przez osoby o różnych typach osobowości:
• osobowość a stres
• typy osobowości
• zarządzanie stresem przez każdy z typów osobowości
• techniki redukcji stresu a czterostrefowy model zachowań
• samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
• ćwiczenia

2. Podsumowanie

Czas trwania:  Cena szkolenia: Terminy szkoleń:
2 dni 1450 zł netto + VAT 13.02.2017 – 14.02.2017 Szczyrk
23.02.2017 – 24.02.2017 Wrocław
06.03.2017 – 07.03.2017 Lublin
23.03.2017 – 24.03.2017 Poznań
30.03.2017 – 31.03.2017 Gdańsk
10.04.2017 – 11.04.2017 Katowice
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
27.04.2017 – 28.04.2017 Warszawa
08.05.2017 – 09.05.2017 Białystok
18.05.2017 – 19.05.2017 Wrocław
01.06.2017 – 02.06.2017 Katowice
12.06.2017 – 13.06.2017 Kraków
22.06.2017 – 23.06.2017 Poznań

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl