Kontakty interpersonalne w biznesie – sztuka skutecznego porozumiewania się i asertywności. Efektywne radzenie sobie ze stresem w życiu zawodowym.

Celem szkolenia „Kontakty interpersonalne w biznesie – sztuka skutecznego porozumiewania się i asertywności. Efektywne radzenie sobie ze stresem w życiu zawodowym”, jest nabycie i udoskonalenie umiejętności konstruktywnych sposobów komunikowania się w biznesie, nabycie i udoskonalenie umiejętności sposobów diagnozowania asertywności, poznanie roli informacji i komunikacji w firmie. Podczas szkolenia przedstawimy istotę kanałów komunikacji, określimy standardy skutecznej komunikacji. Uczestnicy nabędą i udoskonalą umiejętności posługiwania się komunikacją formalną i nieformalną, nabędą i udoskonalą umiejętności dotyczącej zasad komunikacji poziomej i pionowej, zapoznają się z zasadami mowy ciała. Nieodłącznym elementem każdej pracy zowodej jest stres, w związku z czym na szkoleniu każdy z uczestników pogłębi wiedzę w zakresie skutecznego zarządzania stresem, zwiększy własną skuteczności w działania w sytuacjach stresowych oraz nabędzie i udoskonali umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, poprzez zwiększenie własnej odporności na stres.

Program szkolenia

KOMUNIKACJA W BIZNSESIE:
1. Wstęp do warsztatów
2. Warsztaty komunikacji – komunikacja werbalna:
a. etyka komunikacji,
b. pozycje aktywnego słuchania,
c. stawianie pytań,
d. informacja zwrotna,
e. komunikat „ja”,
f. techniki aktywnego słuchania.
3. Warsztaty komunikacji – komunikacja niewerbalna – jak „czytać” mowę ciała:
a. ubiór, kolory, dodatki, jako element komunikacji niewerbalnej,
b. proksemika, czyli zajmowanie miejsc przy stole,
c. zasady interpretacji komunikacji niewerbalnej,
d. powitanie i rozmowa,
e. język dłoni i rąk,
f. gesty wokół twarzy.
4. Zasady interpretacji komunikatów niewerbalnych rozmówcy – klient agresywny i roszczeniowy:
a. komunikacja jawna i ukryta,
b. kontakt wzrokowy,
c. znaczenie poszczególnych zespołów gestów.

ASERTYWNOŚĆ:
5.Rola asertywności w efektywnej komunikacji:
a. czym jest asertywność,
b. zachowania nieasertywne i ich następstwa,
c. diagnoza własnej asertywności – mapa asertywności,
d. asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikacja JA,
e. asertywne reagowanie na krytykę,
f. asertywna konfrontacja przekonań.
6. Asertywne odmawianie i wyznaczanie granic:
a. jak odmawiać współpracownikom,
b. jak powiedzieć „NIE” przełożonemu,
c. jak odmówić nie mówiąc „NIE”,
d. jak sprawić, by cię nie prosili o przysługi – nie musieć odmawiać.
7. Asertywne radzenie sobie z agresywnym i roszczeniowym klientem:
a. przyjmowanie krytyki,
b. reakcje na atak,
c. odmawianie,
d. stawianie granic.

KONFLIKT:
8.Konflikt i jego rozwiązywanie:
a) rodzaje konfliktów,
b) rozwiązywanie konfliktów:
– obserwacja,
– doradzanie stronom sporu,
– mediacja,
– arbitraż,
c) style rozwiązywania konfliktów:
– dostosowanie,
– unikanie,
– kompromis,
– dominacja,
– współpraca,
d) dostosowanie stylów do sytuacji.
9. Wpływ konfliktu na pracę własną oraz zespołu.

STRES:
9. Mechanizm powstawania stresu:
a. stres jako interpretacja sytuacji a nie sytuacja,
b. objawy stresu,
c. typowe reakcje na stres, jak funkcjonujemy w trudnych sytuacjach,
d. sposoby zapobiegania – by stres nie nastąpił lub był łagodniejszy.
10. Objawy stresu:
a. reakcje fizyczne,
b. reakcje psychologiczne,
c. zmiany w zachowaniu.
11. Typowe reakcje na stres:
a. emocjonalne i zadaniowe nastawienie do stresu,
b. strategia poznawcza,
c. strategia emocjonalna,
d. fantazje, myślenie życzeniowe,
e. współdziałanie z innymi.
12. Sposoby zapobiegania i radzenia sobie z emocjami i stresem:
a. sposoby wypierania emocji:
– racjonalizacja,
– projekcja,
– stłumienie,
– przemieszczenie itp.,
b. tłumienie a transformowanie emocji,
c. identyfikowanie własnego wzorca,
d. sytuacja wewnętrzna a sytuacja zewnętrzna,
e. zarządzanie emocjami w sytuacjach trudnych:
– rola wyrażania emocji i odreagowywania napięcia,
– szybkie sposoby pozbywania się negatywnych emocji,
– wyrażanie emocji pozytywnych,
f. psychosomatyczne konsekwencje obciążenia stresem,
g. autodiagnoza indywidualnych obszarów zagrożeń.
13. „Zmniejszamy stres” – ustalanie celu, który pomaga zmniejszyć stres oraz przeanalizować sposoby jego osiągnięcia.
14. Świadoma komunikacja:
a. czym jest świadoma komunikacja,
b. moje emocje a emocje innych ludzi
c. relacje z samym sobą a relacje z innymi,
d. oczekiwania a emocje,
e. ograniczenia emocjonalne w komunikacji.
15. Asertywność a stres:
a. jak mówić „nie” w sytuacjach stresujących:
– obszary trudności w odmawianiu,
– jak mówić „nie”, by brzmiało przyjaźnie,
b. asertywne wyrażanie próśb:
– dlaczego prośby bywają nieskuteczne,
– jak formułować asertywną prośbę,
c. oceny – czyli krytyka i jej wpływ na poziom naszego stresu:
– kiedy warto wypowiadać krytykę,
– problemy z przyjmowaniem krytyki,
– co robić z niekonstruktywną krytyką,
– oddzielenie opinii od faktów,
d. wyrażanie własnych opinii, gdy są one sprzeczne z poglądami innych:
– jak dyskutować, gdy inni mają odmienne poglądy,
– typowe błędy w wyrażaniu opinii,
– jak asertywnie wyrażać własne opinie,
e. jak zmieniać relacje, które są dla nas krzywdzące:
– komunikat JA i komunikat TY,
– metody ustanawiania konstruktywnych relacji,
– hamowanie agresji a problemy z wyrażaniem emocji,
– asertywna obrona przed gniewem i agresją,
16. Skuteczne zarządzanie stresem przez osoby o różnych typach osobowości:
a. osobowość a stres,
b. typy osobowości,
c. zarządzanie stresem przez każdy z typów osobowości,
d. techniki redukcji stresu a czterostrefowy model zachowań,
e. samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości,
17. Podsumowanie warsztatów.

Czas trwania: Cena szkolenia: Terminy szkoleń:
2 dni 1 450,00 zł netto + VAT 09.02.2017 – 10.02.2017 Wrocław
27.02.2017 – 28.02.2017 Katowice
13.03.2017 – 14.03.2017 Lublin
30.03.2017 – 31.03.2017 Poznań
06.04.2017 – 07.04.2017 Gdańsk
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
08.05.2017 – 09.05.2017 Szczyrk
25.05.2017 – 26.05.2017 Wrocław
05.06.2017 – 06.06.2017 Warszawa
19.06.2017 – 20.06.2017 Białystok
29.06.2017 – 30.06.2017 Katowice

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1 450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl