Prezentacja i wystąpienia publiczne

Swoboda jest najbardziej pożądanym przez prowadzących prezentacje stanem wewnętrznym. Jest to też najrzadziej doświadczany przez nich stan. Co zrobić by zyskać większy luz w trakcie wystąpienia? Rad jest wiele… Wystąpienia publiczne dla większości z nas są doświadczeniem stresującym. Dla wielu stres ten jest na tyle silny, że dezorganizuje normalne funkcjonowania a bywa, że paraliżuje całkowicie. By podczas wystąpienia osiągnąć swobodę niektórzy z nas muszą zrobić naprawdę wiele. Nie wystarczy kosmetyka i mówienie sobie „będzie dobrze”. Wielu z nas musi wprowadzić radykalne zmiany w myśleniu, przeżywaniu i nawykach. Są oczywiście i tacy, którzy nigdy nie osiągną wymarzonej pełnej swobody. Mogą jedynie znacząco obniżyć poziom swojego stresu w efekcie długotrwałej pracy nas sobą, często z profesjonalistą. Dzięki kompleksowemu połączeniu blisko kooperujących tematów związanych z wykonywaniem pracy, uczestnicy nabywają nowe kwalifikacje zawodowe, poprzez praktyczne zapoznanie się z szerokim spektrum wiedzy i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania zarówno w środowisku zawodowym jak i w relacjach prywatnych.

Uczestnicy w praktyce poznają aspekty merytoryczne, niuanse, sposoby i umiejętności niezbędne do realizacji efektywnego wystąpienia publicznego. Dzięki indywidualnemu wsparciu profesjonalisty, w bezstresowej atmosferze otrzymują pomoc w niwelowaniu błędów, pokonywaniu sytuacji trudnych w prezentacji i realizacji wystąpienia zakończonego sukcesem, czego efektem jest pełne przygotowanie do realizacji samodzielnych, profesjonalnych prezentacji i wystąpień publicznych.

Program szkolenia


Przygotowanie prezentacji:

1. Rola czasu
2. Uporządkowanie
3. Koncentracja i dekoncentracja
4. Dane merytoryczne
5. Rola faktów
6. Opcja zapasowa


Instrumenty głosu:

1. Zasady działania
2. Ćwiczenie dykcji
3. Rozciąganie
4. Higiena głosu


Stres w wystąpieniu publicznym:

1. Strach przed wystąpieniem publicznym
2. Monolog wewnętrzny
3. Rola motywacji
4. Przygotowanie
5. Praca z oddechem
6. Praca z dłońmi
7. Tiki nerwowe
8. Oparcie


Dress Code w prezentacji:

1. Higiena ciała
2. Fryzura
3. Makijaż
4. Dłonie i paznokcie
5. Biżuteria
6. Kolory
7. Zasady dress code dla pań
8. Zasady dress code dla panów


Sytuacje trudne podczas wystąpienia:

1. Plama
2. Trudny słuchacz
3. Dystraktory
4. Improwizacja
5. Awaria
6. Organizator
7. Koło ratunkowe


Mass media i kontakt z mass mediami:

1. Briefing
2. Konferencja prasowa
3. Kontakt z mass mediami
4. Aparaty fotograficzne na sali
5. Praca z kamerą
6. Pytania dziennikarzy
7. Wywiad radiowy


Przestrzeń prezentacji:

1. Gdzie i kiedy zaczyna się prezentacja
2. Przestrzeń prezentacji
3. Układ miejsc siedzących
4. Kontrakt


Praca ze sprzętem:

1. Praca z tablicą flipchart
2. Praca z prezentacją multimedialną
3. Praca ze wskaźnikiem
4. Praca z mikrofonem
5. Atrybuty i ich rola


Komunikacja werbalna:

1. Powitanie
2. Siła głosu
3. Ton głosu
4. Dykcja
5. Słownictwo
6. Kotwice
7. Anegdota


Komunikacja niewerbalna:

1. Postawa
2. Mimika
3. Układ rąk
4. Układ nóg
5. Kontakt wzrokowy
6. Odczytywania komunikacji niewerbalnej słuchacza
7. Koncentracja spada


Indywidualny coaching.

Czas trwania:  Cena szkolenia:  Terminy szkoleń:
2 dni 1450 zł netto + VAT 13.02.2017 – 14.02.2017 Szczyrk
23.02.2017 – 24.02.2017 Wrocław
06.03.2017 – 07.03.2017 Lublin
23.03.2017 – 24.03.2017 Poznań
30.03.2017 – 31.03.2017 Gdańsk
10.04.2017 – 11.04.2017 Katowice
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
27.04.2017 – 28.04.2017 Warszawa
08.05.2017 – 09.05.2017 Białystok
18.05.2017 – 19.05.2017 Wrocław
01.06.2017 – 02.06.2017 Katowice
12.06.2017 – 13.06.2017 Kraków
22.06.2017 – 23.06.2017 Poznań

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl