Umowa zlecenie i umowa o dzieło – umowy cywilnoprawne jako formy zatrudnienia

Wśród wielu przedsiębiorców jak i w sferze budżetowej codziennością stało się korzystanie z cywilnoprawnych form zatrudnienia. Czy to w przypadku jednorazowej czy krótkotrwałej współpracy. Z umów tych korzysta się w zasadzie w sposób ciągły. Jednakże wciąż rodzą się liczne problemy praktyczne związane ze stosowaniem umów cywilnoprawnych, pomimo powszechności ich wykorzystywania. Wątpliwości pojawiają się zazwyczaj z nieprawidłowości zapisów umownych, które rodzą problemy interpretacyjne.
Szkolenie ma na celu szerokie omówienie praw i obowiązków stron, różnicy pomiędzy umową zlecenia i umową o dzieło, w tym na tle umowy o pracy. Przedstawione zostaną różnice pomiędzy umowami cywilnoprawnymi a umową o pracy w przypadku zakwestionowania charakteru zatrudnienia przez PIP lub ZUS. Program szkolenia uwzględnia zmiany wprowadzone w 2016 r. Omówione zostaną również przykładowe klauzule umowne.

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie kierowane jest do pracodawców, pracowników działów kadr i księgowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych. Zapraszamy również inne osoby zainteresowane tą tematyką szkolenia.

Program Szkolenia

1. Pojęcie umowy cywilnoprawnej.
2. Zawarcie umowy w trybie ofertowym.
3. Umowa o dzieło i umowa zlecenia
4. Przedmiot umowy
5. Strony umowy
6. Prawa i obowiązki
7. Ustanie umowy
8. Umowa zlecenie a umowa o dzieło – różnice
9. Umowa cywilnoprawna a umowa o pracę
10. Wyjazdy w celu wykonywania umowy i zasady ich rozliczania
11. BHP przy umowach cywilnoprawnych
12. Zawarcie umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem
13. Składki ZUS a umowa zlecenia
14. Zasiłek dla bezrobotnych po ustaniu umowy

Czas trwania: Cena szkolenia:

Terminy szkoleń:

1 dzień 650,00 zł netto + VAT. 06.02.2017 Opole
24.02.2017 Katowice
13.03.2017 Lublin
31.03.2017 Wrocław
10.04.2017 Kraków
28.04.2017 Gdańsk
08.05.2017 Katowice
19.05.2017 Białystok
29.05.2017 Poznań
12.06.2017 Warszawa
30.06.2017 Opole

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 650,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy biuro@mywaytraining.pl